Toteutettuja hankkeita

Varhaiskasvatus

HANKE
KOHDERYHMÄ
ESITTELY
TOTEUTTAJA JA
HANKKEEN SIVUSTO

OHJELMA
Liikennekäärme-peli
Varhaiskasvatus, alakoulu
Liikennekäärme-peli on varhaiskasvatukseen ja ala-asteille suunnattu kampanja. Sen tarkoituksena on kannustaa lapsia ja vanhempia kulkemaan koulumatkansa ympäristöystävällisellä ja turvallisella tavalla. Kampanjan osana oleva peli mahdollistaa liikenteeseen ja liikkumiseen sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvien asioiden opettamisen sekä esille oton hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla. Oppilaita informoidaan liikenneturvallisuuteen, liikenteen kestävyyteen, terveysvaikutuksiin ja muihin liikenteeseen yleisesti liittyvistä aiheista. Suomessa toteuttanut: Ramboll Oy

www.trafficsnakegame.eu
Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 2, 2012–2013

Perusaste

HANKE
KOHDERYHMÄ
ESITTELY
TOTEUTTAJA JA
HANKKEEN SIVUSTO

OHJELMA
Liikkumisen ohjauksen ohje peruskouluille pääkaupunkiseudulla (LOOP)
Ala- ja yläkoulu, lukio Liikkumisen ohjauksen ohje peruskouluille -projektin aikana tuotettiin ohje, jonka avulla voidaan laatia peruskouluille liikkumissuunnitelma. Projektissa toteutettiin myös yleinen koulun liikkumissuunnitelma -pohja. Lisäksi kehitettiin Matkakummi toimintaa. Matkakummin vierailujen tarkoituksena on kannustaa koululaisia kestävään liikkumiseen: joukkoliikenteen käyttöön, pyöräilyyn ja kävelyyn. Koulumatkaa voi tarkastella myös liikunnan näkökulmasta. Sillä on vaikutusta paitsi lasten terveyteen ja hyvinvointiin, myös keskittymiskykyyn. 
HSL / www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 1, 2010–2011
Liikennekäärme-peli
Varhaiskasvatus,
alakoulu
Liikennekäärme-peli on varhaiskasvatukseen ja ala-asteille suunnattu kampanja. Sen tarkoituksena on kannustaa lapsia ja vanhempia kulkemaan koulumatkansa ympäristöystävällisellä ja turvallisella tavalla. Kampanjan osana oleva peli mahdollistaa liikenteeseen ja liikkumiseen sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvien asioiden opettamisen sekä esille oton hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla. Oppilaita informoidaan liikenneturvallisuuteen, liikenteen kestävyyteen, terveysvaikutuksiin ja muihin liikenteeseen yleisesti liittyvistä aiheista. Suomessa toteuttanut Ramboll Oy


www.trafficsnakegame.eu

Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 2, 2012–2013
Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit
Iltapäiväkerho, perusaste, harrastus Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit on liikuntakasvatukseen ja liikenneturvallisuuteen suuntautunut hanke koulujen ja perheiden pyöräilyn sekä kävelyn edistämiseksi. Tavoitteena on fyysisen aktiivisuuden lisääminen koululaisten ja perheiden arjessa. Pyöräilevissä ja kävelevissä koulubusseissa matka kouluun tai harrastukseen pyöräillään tai kävellään ryhmässä, aikuisen johdolla. Pyöräilykuntien verkosto ry /  www.poljin.fi/fi/koulubussit Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 2, 2012–2013
Liikkuva 2012-2013
13–19 -vuotiaat nuoret, yläkoulu, lukio, toisen asteen ammattiliset oppilaitokset
Hankkeessa toteutettiin kouluvierailuna draamatyöpajoja, joissa nuoret pohtivat omia liikkumisvalintojaan koulu- ja vapaa-ajan matkolla. Lisäksi tehtiin projektikouluvierailuja, joiden tavoitteena oli kannustaa nuoria toteuttamaan viisaan liikkumisen projekteja omassa koulussaan. Opettajille oli myös materiaaleja, joiden avulla he pystyivät toteuttamaan draamatyöpajan ja kouluvierailun itsenäisesti. Materiaalit työpajan ja kouluvierailun suunnitteluun saa Nuorten akatemiasta.
Nuorten akatemia /
www.nuortenakatemia.fi

Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 2, 2012–2013


Toinen aste

HANKE
KOHDERYHMÄ
ESITTELY
TOTEUTTAJA JA
HANKKEEN SIVUSTO

OHJELMA
Liikkumisen ohjauksen ohje peruskouluille pääkaupunkiseudulla (LOOP)
Ala- ja yläkoulu, lukio Liikkumisen ohjauksen ohje peruskouluille -projektin aikana tuotettiin ohje, jonka avulla voidaan laatia peruskouluille liikkumissuunnitelma. Projektissa toteutettiin myös yleinen koulun liikkumissuunnitelma -pohja. Lisäksi kehitettiin Matkakummi toimintaa. Matkakummin vierailujen tarkoituksena on kannustaa koululaisia kestävään liikkumiseen: joukkoliikenteen käyttöön, pyöräilyyn ja kävelyyn. Koulumatkaa voi tarkastella myös liikunnan näkökulmasta. Sillä on vaikutusta paitsi lasten terveyteen ja hyvinvointiin, myös keskittymiskykyyn. 
 HSL / www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 1, 2010–2011
Opiskelijoiden liikkumisen ohjaus, Kasarmimäen kampusalue
Ammattiin opiskelevat ja koulun henkilökuntaHankkessa organisoitiin liikkumisen ohjauksen toiminta oppilaitosalueella, ensisijaisesti oppilaskunnan ja henkilökunnan edustajien kautta. Alueella selvitettiin joukkoliikenteen ja matkustajainformaation puutteita, ja suunniteltiin parannustoimenpiteitä näihin. Opiskelijoiden liikkumistapoja muutettiin turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan.
Ramboll Oy
Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 1, 2010–2011
Liikkuva 2012-2013
13–19 vuotiaat nuoret, yläkoulu, lukio, toisen asteen ammattiliset oppilaitoksetHankkeessa toteutettiin kouluvierailuna draamatyöpajoja, joissa nuoret pohtivat omia liikkumisvalintojaan koulu- ja vapaa-ajan matkolla. Lisäksi tehtiin projektikouluvierailuja, joidet tavoitteena oli kannustaa nuoria toteuttamaan viisaan liikkumisen projekteja omassa koulussaan. Opettajille oli myös materiaaleja, joiden avulla he pystyivät toteuttamaan draamatyöpajan ja kouluvierailun itsenäisesti. Materiaalit työpajan ja kouluvierailun suunnitteluun saa Nuorten akatemiasta. Nuorten akatemia /
www.nuortenakatemia.fi
Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 2, 2012–2013

Harrastusmatkat

HANKE
KOHDERYHMÄ
ESITTELY
TOTEUTTAJA JA
HANKKEEN SIVUSTO

OHJELMA
Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit
Iltapäiväkerho, perusaste, harrastus Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit on liikuntakasvatukseen ja liikenneturvallisuuteen suuntautunut hanke koulujen ja perheiden pyöräilyn sekä kävelyn edistämiseksi. Tavoitteena on fyysisen aktiivisuuden lisääminen koululaisten ja perheiden arjessa. Pyöräilevissä ja kävelevissä koulubusseissa matka kouluun tai harrastukseen pyöräillään tai kävellään ryhmässä, aikuisen johdolla.Pyöräilykuntien verkosto ry / www.poljin.fi/fi/koulubussitLiikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 2, 2012–2013
Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat
Alle 15-vuotiaat jalkapallon harrastajat
Hankkeessa saatiin tietoja jalkapalloilijoiden harrastusmatkojen kulkumuotovalinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Urheiluseuran mahdollisuuksista kannustaa ja mahdollistaa kävelyä ja pyöräilyä harrastusmatkoilla sekä harrastusmuotojen vaikutuksista kulkutapavalintoihin. Hankkeen aikana tunnistettiin tehokkaita liikkumisen ohjauksen keinoja harrastusmatkojen kulkutapamuutoksten aikaansaamiseksi.
Sito Oy
Liikkumisen ohjauksen ohjelma LOHJELMA 2, 2012–2013

Ulkomaisia esimerkkejä

HANKE
KOHDERYHMÄ
ESITTELY
HANKKEEN SIVUSTO
BAMBINI – Socialisation towards clean and energy efficient transport
0–6 -vuotiaat lapset ja heidän vanhemmat
Päätavoitte BAMBINI-hankkeessa oli kiinnittää huoimiota pienten lasten ja heidän vanhempiensa liikkumistottumuksiin. Sekä vaikuttaa päättäjien, lelu- ja lastentarviketeollisuuden, päivähoidon järjestäjien sekä koulujen asenteisiin. BAMBINI-hankkeesa tuotettiin paljon erilaista materiaalia tukemaan näitä päämääriä.
www.mobile-bambini.eu
STARS – Sustainable travel recognition and accredication for shools
Kouluikäiset
STARS-hankkeen tavoite oli muuttaa kouluikäisten liikkumistottumuksia niin että yhä useampi pyöräilisi koulumatkat. STARSiin osallistuva koulu pyrki pääseemään pronssitasolta kultatasolle, edistämällä pyöräilyä ja järjestämällä erilaisia tempauksia sekä luentoja aiheeseen liittyen.
www.starseurope.org
SAUCE – Schools at University for climate and energy
10–13 -vuotiaat nuoret
SAUCE-hankkeeseen osallistuneet yliopistot kehittivät vuorovaikuitteisen ja eri tieteidenvälisen ohjelman, jonka avulla lisättiin nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta sekä kestävästä energiankäytöstä. Nuorille demonstroitiin eri tapoja, joiden avulla pystytään osallistumaan ympäristön suojeluun sekä miettimään omia liikkumistottumuksia.
www.schools-at-university.eu/
Active learning
9–15 -vuotiaat nuoret Active Learning opetusmateriaalin ideana on yhdistää energiansäästö opetuksellisiin tavoitteisiin – tekemällä oppien. Tehtävien avulla tehostetaan koulun energiankäyttöä yhdessä oppilaiden kanssa ja pyritään saavuttamaan taloudellisia säästöjä. Tehtävät on jaettu kuuteen eri aihealueeseen: energiaseuranta, lämmitys, valaistus, sähkölaitteet, veden käyttö ja liikkuminen.

www.teachers4energy.eu - liikkuminen

Lisää hyviä esimerkkejä ulkomailla toteutetuista hankkeista on eltis.org ja civitas.eu -sivustoilla.


Sivua päivitetty viimeksi 6.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.