Perustietoa liikenteestä ja
ympäristöstä

Liikenne on merkittävä ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen lähde, koska se on suurelta osin fossiilisen energian varassa. Liikenteen synnyttämät terveydelle haitalliset päästöt (häkä, hiilivedyt, typen oksidit ja pienhiukkaset) voivat heikentää merkittävästi myös paikallista tai alueellista ilmanlaatua. Muita liikenteen haittoja ovat onnettomuudet ja melu. Liikenne vaikuttaa myös maankäyttöön, koska liikenteen tarpeisiin tarvitaan runsaasti tilaa.

Kotimaan liikenteen osuus on noin viidennes Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä. Vuonna 2016 kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat noin 12,3 miljoonaa tonnia, josta tieliikenteen osuus oli 11,2 milj. tonnia (93,8 %). Rautatieliikenteessä syntyi kasvihuonekaasupäästöistä 0,5 %, lentoliikenteessä 1,6 % ja vesiliikenteessä 4,1 %. Moottorikäyttöiset työkoneet tuottivat lisäksi 2,3 milj. tonnia kasvihuonekaasuja vuonna 2016.

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt jakautuivat vuonna 2016 siten, että henkilöautoliikenteen osuus oli 55,4 prosenttia, pakettiautojen 9,4 prosenttia, kuorma-autojen 30 prosenttia, bussiliikenteen osuus 3,9 prosenttia ja moottoripyörien ja mopedien osuus 1,3 prosenttia. Uusien käyttövoimien, siis muiden kuin bensiinin ja dieselin, osuus hiilidioksidipäästöistä oli noin promillen luokkaa.

Tieliikenne kääntynyt taas kasvuun

Tieliikenne kasvoi Suomessa aina 2010-luvulle saakka, mutta vuosina 2012-2013 sekä henkilö- että tavaraliikenteen kasvu pysähtyi ja kääntyi jopa laskuun. Käänne johtui sekä talouden taantumasta että teollisuuden rakennemuutoksesta. Vuodesta 2014 tieliikenteen määrä näyttää kääntyneen taas kasvuun, mikä johtunee suurelta osin talouden taantuman väistymisestä. Suuri osa matkoista tehdään edelleen henkilöautolla, joskin pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne on viime aikoina alkanut lisätä osuuttaan.

Kuljetusten luonteen vuoksi valtaosa Suomen tavarankuljetuksista on tiekuljetuksia. Pitkillä matkoilla rautatiekuljetusten osuus kasvaa varsinkin kuljetettaessa suuria tavaraeriä. Tavaraliikenteessä merkittävin viime vuosikymmenten suuntaus on kuitenkin ollut toimituserien koon pieneneminen, mikä on lisännyt ajettuja kilometrejä ja heikentänyt kuljetusten energiatehokkuutta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2019

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.