Perustietoa liikenteestä ja
ympäristöstä

Liikenne on merkittävä ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen lähde. Liikenteen synnyttämät terveydelle haitalliset päästöt (häkä, hiilivedyt, typen oksidit ja pienhiukkaset) voivat olla myös merkittävä paikallisten tai alueellisten ilmanlaatuhaittojen aiheuttaja. Muita liikenteestä aiheutuvia haittoja ovat onnettomuudet ja melu. Liikenne vaikuttaa myös maankäyttöön, koska liikenteen tarpeisiin tarvitaan runsaasti tilaa.

Vuonna 2013 Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä 29 prosenttia oli peräisin liikenteestä. Vuonna 2013 kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat noin 14,7 miljoonaa tonnia, josta tieliikenteen osuus oli 11,2 milj. tonnia (76,5 %). Rautatieliikenteessä syntyy kasvihuonekaasupäästöistä yksi prosentti, lentoliikenteessä kaksi prosenttia ja vesiliikenteessä neljä prosenttia. Moottorikäyttöisten työkoneiden osuus oli 17,5 prosenttia, suurimpana rakentamisen työkoneet (1,1 miljoonaa tonnia).

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt jakautuivat puolestaan siten, että yksityisen henkilöautoliikenteen osuus oli 55,4 prosenttia, pakettiautojen 9,4 prosenttia, kuorma-autojen 30 prosenttia, bussiliikenteen osuus 3,9 prosenttia ja moottoripyörien ja mopedien osuus 1,3 prosenttia.

Henkilö- ja tavaraliikenteen kasvu taittunut

Liikenne kasvoi Suomessa aina 2010-luvulle saakka, mutta vuosina 2012-2013 sekä henkilö- että tavaraliikenteen kasvu pysähtyi ja osin jopa kääntyi laskuun. Käänne johtunee sekä talouden taantumasta että teollisuuden rakennemuutoksesta. Suuri osa matkoista tehdään edelleen autolla, joskin pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne on viime aikoina alkanut lisätä osuuttaan.

Kuljetusten luonteen vuoksi valtaosa Suomen tavarankuljetuksista on tiekuljetuksia. Pitkillä matkoilla rautatiekuljetusten osuus kasvaa varsinkin kuljetettaessa suuria tavaraeriä. Tavaraliikenteessä merkittävin viime vuosikymmenten suuntaus on kuitenkin ollut toimituserien koon pieneneminen, mikä on lisännyt ajettuja kilometrejä ja heikentänyt kuljetusten energiatehokkuutta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 30.10.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.