Henkilöliikenteen määrä

Koko maailmassa ihmisten liikkuminen ja tavaroiden kuljettaminen yli satakertaistui 1900-luvulla. Samaan aikaan väestön määrä nelinkertaistui. Ihmisen vuorokaudessa liikkumiseen käyttämä aika on kuitenkin pysynyt samana, noin yhdessä tunnissa. Nykyään siis kuljetaan nopeammin ja pidemmälle kuin aikaisemmin.

Ihmisten vuorokaudessa kulkemat kilometrit lisääntyivät keskimäärin kolme prosenttia vuodessa 1900-luvun aikana. Vuosisadan alussa Euroopassa liikuttiin keskimäärin noin kilometrin verran vuorokaudessa, nykyään 40-50 kilometriä henkilöä kohti.

Suurin osa liikenteen kasvusta selittyy liikkumisen motorisoitumisella ja erityisesti henkilöautoistumisella. Vuorokauden aikana keskimäärin liikuttavista kilometreistä henkilöautolla kuljetaan Euroopassa nykyään 70-80 prosenttia ja Yhdysvalloissa jopa yli 90 prosenttia.

Saman verran kilometrejä vuorokaudessa, mutta aikaa kuluu enemmän

Henkilöautoilun osuus kaikista matkoista oli vuonna 2016 tehdyn henkilöliikennetutkimuksen (suluissa vuosien 2010-2011 henkilöliikennetutkimuksen tuloksia) mukaan 61 (58) prosenttia ja joukkoliikenteen osuus 7 (8) prosenttia. Jalankulun, polkupyöräilyn ja muiden kevyen liikenteen kulkutapojen osuus oli 30 (30) prosenttia kaikista matkoista. Suuria muutoksia ei siis ole tapahtunut. Eniten on muuttunut liikkumisen vaatima aika: yksittäisen matkan kesto on kasvanut viidessä vuodessa lähes viidenneksen ja vuorokaudessa liikkumiseen käytettävä aika 12 %.
Henkilöliikennetutkimuksen tuloksia 2010-2011 ja 2016
Kuva 1. Liikkumisen tunnuslukuja Henkilöliikennetutkimuksista vuosilta 2010-2011 ja 2016.

Mitä useampi auto taloudessa on, sitä vähemmän liikutaan jalan ja pyörällä sekä joukkoliikenteellä.

Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan noin neljäsosa suomalaisten kotimaanmatkoista liittyy työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun. Vajaa kolmannes on ostos- ja asiointimatkoja ja reilu kolmannes vapaa-ajan matkoja. Joka kymmenes kotimaanmatka on kyyditsemistä. Eniten kilometrejä kertyy vapaa-ajan matkoista. Lyhimpiä ovat kyyditsemismatkat, pisimpiä vapaa-ajan matkat. Edelliseen tutkimukseen verrattuna työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyvien matkojen osuus on laskenut.

Henkilöautosuorite on sitä suurempi, mitä useampi auto taloudessa on. Henkilöauton omistus on yhteydessä myös muiden kulkutapojen käyttöön. Mitä useampi auto taloudessa on, sitä vähemmän liikutaan jalan ja pyörällä sekä joukkoliikenteellä. Jos taloudessa oli yksi auto, sillä ajettiin keskimäärin 14 400 kilometriä. Kahden auton talouksissa ajoa kertyi vuodessa 33 000 kilometriä, joista ykkösauton osuus oli 22 000 kilometriä. Kolmen auton taloudessa vuotuiset ajokilometrit nousivat jo 45 000 kilometriin.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on tehty Suomessa vuodesta 1974. Tutkimus uusitaan noin viiden vuoden välein.
Suomalaisten matkat kotimaassa matkalukuina ja suoritteina 2016 – Henkilöliikennetutkimus 2016
Kuva 2. Suomalaisten matkat kotimaassa matkalukuina ja suoritteina 2016 – Henkilöliikennetutkimus 2016.

Lentäminen lisää ulkomaan kaukoliikennettä

Liikkumisen lisääntymistä viime vuosikymmeninä kiihdyttänyt liikenneväline on lentokone, jolla tehdään erityisesti ulkomaanmatkoja. Yhä useammalla on varaa lentää kauas jopa useita kertoja vuodessa. Halpalennot ovat lisänneet erityisesti viikonloppumatkailua.

Työelämän kansainvälistyminen on lisännyt lentäen tehtäviä työasiamatkoja, mutta etäneuvottelujen yleistyminen 2010-luvulla on luultavasti vähentänyt matkustustarvetta. Kotimaan lennoista merkittävä osa on ulkomaanlentojen syöttöliikennettä.  

Lähteet:

Henkilöliikennetutkimus 2010-2011 – Suomalaisten liikkuminen (pdf) (3 MB)

Henkilöliikennetutkimus 2016 – Suomalaisten liikkuminen (pdf) (2.6 MB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 11.4.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.