Henkilöliikenteen määrä

Koko maailmassa ihmisten liikkuminen ja tavaroiden kuljettaminen yli satakertaistui 1900-luvulla. Samaan aikaan väestön määrä nelinkertaistui. Ihmisen vuorokaudessa liikkumiseen käyttämä aika on kuitenkin pysynyt samana, noin yhdessä tunnissa. Nykyään siis kuljetaan nopeammin ja pidemmälle kuin aikaisemmin.

Ihmisten vuorokaudessa kulkemat kilometrit lisääntyivät keskimäärin kolme prosenttia vuodessa 1900-luvun aikana. Vuosisadan alussa Euroopassa liikuttiin keskimäärin noin kilometrin verran vuorokaudessa; nykyään 40-50 kilometriä henkilöä kohti.

Päivittäiset matkat Suomessa vuosina 2010-2011:
  • 2,89 matkaa/henkilö/vrk
  • matkan keskipituus 14,3 km/vrk
  • matkojen yhteispituus 41,4 km/vrk
  • liikkumiseen käytetty aika vuorokaudessa 1 h 5 min
  • yhteensä 5 150 miljoonaa matkaa vuodessa
  • matkan keskimääräinen kesto 23 min/matka

Autoistuminen lisää liikennettä

Suurin osa liikenteen kasvusta selittyy liikkumisen motorisoitumisella ja erityisesti henkilöautoistumisella. Suomalaisten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön osuudet ovat jatkuvasti vähentyneet. Vuorokauden aikana keskimäärin liikuttavista kilometreistä henkilöautolla kuljetaan Euroopassa nykyään 70-80 prosenttia ja Yhdysvalloissa jopa yli 90 prosenttia.

Henkilöautoilun osuus kaikista matkoista oli vuosina 2010-2011 tehdyn henkilöliikennetutkimuksen mukaan 58 prosenttia ja julkisen liikenteen osuus kahdeksan prosenttia. Jalankulun, polkupyöräilyn ja muiden kevyen liikenteen kulkutapojen osuus oli 30 prosenttia kaikista matkoista.

Noin kolmasosa matkoista liittyy työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun. Vajaa kolmannes on ostos- ja asiointimatkoja ja reilu kolmannes vapaa-ajan matkoja. Eniten kilometrejä kertyy vapaa-ajan matkoista. Lyhimpiä ovat koulu-, ostos- ja asiointimatkat, pisimpiä työasia- ja mökkimatkat.
Matkaluku ja matkasuorite

Lentokoneet lisäävät kaukoliikennettä

Liikkumisen lisääntymistä viime vuosikymmeninä kiihdyttänyt liikenneväline on lentokone, erityisesti lentäen tehtävä ulkomaanmatkailu. Yhä useammalla on varaa lentää kauas useita kertoja vuodessa. Halpalennot ovat lisänneet erityisesti viikonloppumatkailua. Työelämän kansainvälistyminen on lisännyt lentäen tehtäviä työasiamatkoja, joskin etäneuvottelujen yleistyminen on vähentämässä matkustustarvetta.

Suomen sisäisessä lentoliikenteessä henkilöliikenteen matkustajamäärät vähentyivät lähes 17 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2011, mutta lisääntyivät Suomesta ulkomaille suuntautuvilla reiteillä 36 prosenttia vastaavana aikana.

Lähteet:

Henkilöliikennetutkimus 2010-2011. LVM, Tiehallinto, RHK ja WSP LT-Konsultit Oy

Portin, A. (toim.) 2008. Kaikesta jää jälki. Kustannusosakeyhtiö Avain

Liikennetilastollinen vuosikirja 2012 (Tilastokeskus)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.