Liikenteen päästöt ja energiankulutus

Vuonna 2016 liikenteen osuus Suomen energian loppukäytöstä oli 17 prosenttia. Öljyllä tuotetusta energiasta liikenteen osuus on noin 40 prosenttia. Liikenteen energiankulutus oli 2010-luvulla hienoisessa laskussa, mutta vuonna 2016 kulutus näyttää kääntyneen nousuun.

Ajoneuvojen pakokaasupäästöjä on vähennetty jo 1970-luvulta lähtien, mutta liikenteen määrän kasvu on hidastanut päästöjen kokonaismäärän pienenemistä. Terveydelle haitallisten päästöjen määrää on onnistuttu leikkaamaan parhaiten. Verrattaessa vuotta 2016 katalysaattoriautojen käyttöönottoajankohtaan (1990) voidaan havaita terveydelle haitallisten päästöjen vähentyneen päästölajin mukaan peräti 75–100 prosenttia. Esimerkiksi tieliikenteen typenoksidipäästöt (NOx) olivat vuonna 2016 noin 33 000 tonnia, mikä oli vain neljännes vuoden 1990 määrästä.

Autotekniikan ja polttoaineiden kehityksestä huolimatta tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä (CO2) ei ole saatu vähenemään.

Autotekniikan ja polttoaineiden kehityksestä huolimatta tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä (CO2) ei ole saatu vähenemään terveydelle haitallisten pakokaasupäästöjen tavoin. Hiilidioksidipäästöt nousivat aina vuonna 2008 alkaneeseen talouden taantumaan asti. Vuosina 2010–2015 tieliikenteen hiilidioksidipäästöt laskivat noin 11 prosenttia, mikä johtuu lähinnä polttoaineiden bio-osuuksista ja osittain myös (henkilö)autojen parantuneesta energiatehokkuudesta.

Vuonna 2016 hiilidioksidipäästöt kääntyivät taas kasvuun (+12 %). Nousu johtui lähinnä polttoaineiden edellisvuosia pienemmästä bio-osuudesta, joten trendiä siitä ei vielä voi päätellä. Bio-osuutta koskevaa jakeluvelvoitetta oli vuosina 2014–2015 toteutettu lainsäädännön antaman mahdollisuuden mukaan etupainotteisesti. Vuonna 2016 liikenteen biopolttoaineiden kulutus laski 64 prosenttia kahden aiemman vuoden ennätystasosta. Jokin osuus hiilidioksidipäästöjen kasvuun lienee myös talouden taantuman väistymisellä, mikä yleensä johtaa myös liikenteen kasvuun.
Liikenteen hiilidioksidipäästöt vuosina 1990-2016 LIPASTO-laskentajärjestelmän mukaan
Kuva. Liikenteen hiilidioksidipäästöt vuosina 1990-2016 LIPASTO-laskentajärjestelmän mukaan.

Taulukko. Suomen tieliikenteen päästömuutokset vuosina 1990–2016.
Taulukko 1. Suomen tieliikenteen päästömuutokset vuosina 1990–2016


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.