Tavaraliikenteen määrä

Suomessa tavaraliikenne perustuu keskeisesti tiekuljetuksiin. Tonneista noin 90 prosenttia kuljetetaan maanteitse ja tonnikilometreistäkin yli 70 prosenttia. Rautateitse kuljetetaan vain tonneista vajaat 8 prosenttia, mutta tonnikilometreistä yli 20 prosenttia. Rautatiekuljetuksia käytetään erityisesti pitkillä matkoilla, joissa mahdolliset siirtokuormaukset eivät lisää kuljetusaikaa kohtuuttomasti.

Lentoliikenteen osuus tavaramäärästä ja kuljetussuoritteesta on pieni, tosin kuljetettava tavara on usein arvokkaampaa. Vesiliikenteen osuus on pienentynyt lähinnä uiton vähennyttyä.

Kilometrit kasvaneet enemmän kuin tavaramäärät

Tiekuljetuksista noin 75 prosenttia on alle 50 kilometrin mittaisia ja niiden tonneista kaksi kolmasosaa on maa-aineksia. Yli 400 kilometrin matkoilla kulkee vain 3 prosenttia tonneista ja 5 prosenttia tonnikilometreistä. Pääosa tiekuljetuksista on sellaisia, joita ei lyhyen kuljetusmatkan tai kuljetettavan tavaran laadun takia (esimerkiksi maa-aineskuljetukset) käytännössä voida siirtää muille kuljetusmuodoille.

Kotimaan kuljetuksissa tavaramäärä (tonnit) kasvoi vielä vuodesta 1980 vuoteen 2010 noin 14 prosenttia, mutta vuonna 2015 kuljetettu tavaramäärä oli jopa 22 prosenttia pienempi kuin vuonna 1980. Suurimpia syitä ovat ilmeisesti vuoden 2008 lopulla alkanut talouden taantuma ja teollisuuden rakennemuutos.

Kuljetussuorite (tonnikilometrit) puolestaan kasvoi vuosina 1980-2010 noin 26 prosenttia, mutta edellä mainitusta syystä vuosina 1980-2015 kuljetussuorite oli jopa hieman laskenut (-0,3 %). Tiekuljetuksissa kuljetussuoritteen vuosina 1980-2010 nousu oli peräti 46 prosenttia, mutta vuoteen 2015 verrattuna nousu oli enää 16,5 prosenttia. Muutos kertoo edelleen tavaran toimittamisesta yhä pienemmissä erissä. Energiatehokkuuden parantamista tällainen kehitys haittaa etenkin, kun Suomi on jo entuudestaan suurimmaksi osaksi ohuiden ja pitkien tavaravirtojen maa.

Taulukko 1. Kotimaan liikenteen tavaramäärä (tonnit) vuosina 1980-2015.
Kotimaan tavaramäärät 1980-2015

Taulukko 2. Kotimaan kuljetussuorite (tonni-km) vuosina 1980-2015.
Kotimaan kuljetussuorite 1980-2015

Lähteet:
1980-2010: Liikennetilastollinen vuosikirja
2015: Liikennejärjestelmä.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.