Materiaalitehokkuuden sitoumukset

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten tavoitteena on parantaa yritysten arvonlisää, kannattavuutta ja kestävyyttä materiaalitehokkuutta lisäämällä. Materiaalitehokkuuden sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli.

Visiona on, että elinkeinoelämä, julkinen sektori ja muut toimijat edistävät yhteistyössä vapaaehtoisilla sitoumuksilla materiaalitehokkuutta ja uusien ratkaisujen luomista yritysten arvoketjuissa.

Suomessa vapaaehtoisen sopimustoiminnan kokeilemista elinkeinoelämän kanssa ehdotettiin Suomessa vuonna 2013 kansallisessa materiaalitehokkuusohjelmassa ”Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”. Parhaillaan materiaalitehokkuuden vapaaehtoisia sitoumuksia toimeenpannaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja valtionhallinnon kanssa. Motiva avustaa tätä varten perustetun toimeenpanoryhmän työtä. Jatkossa tavoitteena on aikaansaada sitoumuksia useilla eri toimialoilla.

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten tavoitteet osana kiertotaloutta:
  • materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä
  • tietoisuus materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy
  • materiaalitehokkailla ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla syntyy uutta arvonlisää.

Materiaalitehokkuudella saavutettavia hyötyjä:
  • säästää yritysten kustannuksia ja kohentaa siten tulosta
  • parantaa arvoketjun hallintaa
  • edistää innovatiivisia liiketoimintamalleja ja palveluntarjontaa
  • edistää ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamista
  • poistaa kierto- ja biotalouden esteitä sekä nopeuttaa kierrätystuotteiden käyttöönottoa
  • varmistaa kiertävien materiaalivirtojen turvallisen ja haitattoman käytön.

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisen sitoumustoiminnan onnistunut toimeenpano parantaa yritysten kannattavuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristön tilaa.

Materiaalitehokkuuden sitoumuksista euroissa mitattavia hyötyjä yrityksille

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten tavoitteena on taloudellisesti mitattavissa oleva lisäarvo yrityksille. Samalla tuetaan yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Käytännön materiaalitehokkuustyö kohdistuu fyysisiin materiaalivirtoihin siten, että hyödyt ovat mitattavissa taloudellisina säästöinä, ympäristöhaittojen vähenemisenä ja luonnonvarojen säästymisenä (ks. kuva 1). Toimenpiteet yrityksissä voivat kohdistua esimerkiksi uusien materiaalitehokkaampien tuotteiden suunnitteluun, olemassa olevien prosessien tehostamiseen tai esimerkiksi sivuvirtojen tehokkaampaan hallintaan.
Yrityksen hyödyt materiaalitehokkuuden sitoumuksista
Kuva 1. Yrityksille materiaalitehokkuuden vapaaehtoisista sitoumuksista on monia konkreettisia hyötyjä.

Sitoumusten tuloksellisuus on jo osoitettu käytännössä esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa elintarvikealan arvoketjun vapaaehtoinen Courtauld Commitment -sitoumus on menestys. Alankomaissa vuodesta 2011 toiminut vapaaehtoinen Green Deal -sopimusmalli yhdistelee niin ikään luovasti kestävää kehitystä ja resurssitehokkuutta. Ranskassa päivittäistavarakaupan yritykset ja valtionhallinto valmistelivat ruokahävikin torjuntaan liittyvän vapaaehtoisen sopimuksen vuonna 2015.

Materiaalitehokkuustoimilla aikaansaadaan fyysisiin materiaalitaseisiin muutoksia, joiden hyödyt voidaan ilmaista euroina, vähenevinä ympäristövaikutuksina ja säästyneinä luonnonvaroina.

Sitoumusten kansalliset hyödyt

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisista sitoumuksista saadaan monia kansallisia hyötyjä (ks. kuva 2). Vapaaehtoisilla sitoumuksilla toteutetaan Suomessa osaltaan globaalin, kaikkia maita koskevan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030, toimeenpanoa. Samalla sitoumukset edistävät Suomen matkaa kohti kiertotalousyhteiskuntaa. Luonnonvarojen kestävämmästä käytöstä hyötyy myös ympäristö.

Sitoumukset tehostavat myös valtionhallinnon ja elinkeinoelämän välistä vuorovaikutusta ja auttavat muodostamaan materiaalitehokkuuden edistymisestä faktoihin perustuvan kokonaiskuvan. Tehokkaasti toimivan materiaalitalouden parantaessa yritysten kilpailukykyä myös kansantalous hyötyy.
Kansalliset hyödyt materiaalitehokkuuden sitoumuksista
Kuva 2. Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisista sitoumuksista on monia hyötyjä kansantaloudelle.

Miten mukaan materiaalitehokkuuden vapaaehtoiseen sitoumukseen?

Sitoumuksesta kiinnostuneen yrityksen edustaja:
Ota yhteyttä Motivaan, niin kerromme millaista valmistelua on liikkeellä, ja keitä on jo mukana.

Sitoumuksesta kiinnostuneen järjestön tai ministeriön edustaja:
Ota yhteyttä Motivaan, niin kootaan yhdessä kiinnostuneiden edelläkävijöiden joukko valmistelemaan alan vapaaehtoista sitoumusta.

Lisätietoja Motivassa antaa:
asiantuntija Elina Fast
elina.fast@motiva.fi, puh. 0400 531 526


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 11.1.2019

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.