Sähköverkkoon kytkemätön loma-asunto – tasasähkö

Sähköverkon ulkopuoliset niin kutsutut mökkipaketit ovat tavallisesti yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpia kuin verkkoon liitetyt järjestelmät. Tämä johtuu siitä, että ne ovat pienempitehoisia ja sisältävät yleensä akuston. Mökkipakettien kannattavuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon, että mökin liittäminen jakeluverkkoon voi olla huomattavasti kalliimpaa kuin aurinkosähköjärjestelmän hankinta.

Taulukossa 1 on esitetty esimerkkilaskelmat sähköverkon ulkopuolisen kesämökin aurinkosähköjärjestelmän kannattavuudesta kahdessa tilanteessa:
  1. jatkuva sähkönsaanti on turvattu aggregaatilla, ja
  2. järjestelmään ei kuulu aggregaattia, jolloin sähköä ei ole aina saatavilla.
Kaikki kustannukset ja hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Taulukko 1. Verkkoon kytkemättömän loma-asunnon aurinkosähköjärjestelmän (tasasähkö) kannattavuus

Loma-asunto (jatkuva sähkönsaanti turvattu aggregaatilla)
Loma-asunto (sähkönsaanti riippuvainen auringonpaisteesta, ei aggregaattia)
Vuotuinen sähkönkulutus [kWh]
500

Sähköverkkoliittymän hinta [€]
10 000

Sähkön hinta (energia + siirto + verot) [c/kWh]*
15
Järjestelmän mitoitusteho [W]
300
500
Järjestelmän käyttöaste suhteutettuna vuotuiseen säteilymäärään [%]**50 %
50 %
Aurinkosähkön vuotuinen tuotanto [kWh]113
236Aggregaatin hinta [€]800

Sähkön vuotuinen tuotanto aggregaatilla [kWh]387
Vuotuinen sähkölasku ilman aurinkosähköä [€]***408

Vuotuinen säästö aurinkosähköjärjestelmän ansiosta [€]73

Järjestelmän investointikustannus itse asennettuna [€]****
2 300
2 400
Koroton takaisinmaksuaika [v]
31

* Sähkön hintana on käytetty arviota esimerkin mukaiselle loma-asunnolle vuoden 2014 alussa.
** Käyttö kesäkuun alusta elokuun loppuun.
*** Sähköverkon liittymiskustannus on jaettu tarkastelujaksolle (30 v).
**** Sisältää aurinkosähköjärjestelmän ja aggregaatin.

Tavanomainen, nimellisteholtaan noin 300 watin mökkipaketti itse asennettuna maksaa noin 1 500 euroa (alv. 24 %). Yksikkökustannukset alenevat suurempitehoisissa järjestelmissä. Mökkipakettiin sisältyy tavallisesti aurinkopaneelit (noin 2 m2), lataussäädin, akusto sähkön varastointia varten sekä kaikki tarvittavat sähkö- ja asennuskomponentit asennusohjeineen.

Tavanomaisella mökkipaketilla voidaan tuottaa kesällä yksinkertaisesti varustellun mökin valaistuksen sekä esimerkiksi jääkaapin ja radion hetkellisesti tarvitsema sähkö. Mikäli halutaan turvata jatkuva sähkönsaanti, järjestelmään täytyy liittää aggregaatti. Dieselkäyttöinen mökin varavoimanlähteeksi soveltuva aggregaatti maksaa arviolta 600-1 000 euroa (sis. alv. 24 %).

Esimerkissä käytetty sähköverkkoliittymän hinta on karkea arvio. Liittymiskustannus vaikuttaa merkittävästi investoinnin kannattavuuteen, ja hintaan vaikuttaa ennen kaikkea kohteen maantieteellinen sijainti suhteessa olemassa olevaan sähköverkkoon. Mikäli taulukossa kuvatun loma-asunnon, jossa jatkuva sähkönsaanti on turvattu aggregaatilla, sähköverkkoliittymän hinta olisi esimerkiksi 15 000 euroa, paranisi investoinnin kannattavuus siten, että takaisinmaksuaika lyhenisi noin 10 vuoteen. Tarkan arvion liittymisen hinnasta saa paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä.

Mikäli järjestelmään liitetään aggregaatti, kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka paljon aggregaattia joudutaan käyttämään. Mikäli dieselin hinta on 1,5 €/l (sis. alv. 24 %) ja huoltokustannuksiksi arvioidaan 5 % dieselin kustannuksista, on aggregaatilla tuotetun sähkön hinta noin 86 c/kWh (sis. alv. 24 %). Tuotanto on siis selvästi kalliimpaa kuin vertailukohtana oleva verkosta ostettu sähkö, jonka hinta on noin 15 c/kWh (sis. alv. 24 %).Taulukko 2. Lisätietoa kannattavuuslaskennasta.

Loma-asunto (jatkuva sähkönsaanti turvattu aggregaatilla)
Loma-asunto (sähkön saanti riippuvainen auringonpais-teesta, ei aggregaattia)
Sähkön pohjakulutus [Wh/h]
0 (ei pohjakulutusta)
0 (ei pohjakulutusta)Paneelien vaatima pinta-ala [m2]
2,1
3,5
Auringon säteilymäärä paneeleille [kWh/m2]
900
900
Järjestelmän kokonaishyötysuhde [%]*
12
15Aggregaatin kulutus [l/kWh]
0,55

Dieselin hinta [€/l]
1,5
Järjestelmän käytön vuotuiset kustannukset [€]**
335

Järjestelmän investoinnin yksikkökustannus itse asennettuna [€/Wp]***
5,0
4,8
* Hyötysuhdetta alentaa sähkön varastointi ja purku.
** Sisältää aggregaatin käyttökustannukset (dieselin kulutus ja huolto). Huoltokustannusten on arvioitu olevan 5 % dieselin kustannuksista.
*** Ei sisällä aggregaatin investointikustannusta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 23.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.