Hankehakemuksen tekeminen

Hankehakemuksessa on tärkeää muistaa selkeästi kertoa hankesuunnitelma ja ennen kaikkea hankkeelta odotettavat tulokset. Myös hankkeen kokonaisbudjetti on hyvä tehdä mahdollisimman tarkasti, lisärahoituksen saaminen budjetin pettäessä on useissa tapauksissa mahdotonta.

Lisäksi on syytä muistaa, että kaikki hankerahoituksella kehitetyt tuotteet tai palvelut ovat julkisia, eli julkisella rahoituksella ei pääsääntöisesti voida kehittää yrityksen liiketoimintaa suoraan vaan ainoastaan pilotoida tulevia palveluita. Poikkeuksena ovat esimerkiksi Tekesin rahoittamat hankkeet, jotka voidaan suunnata suoraan yritysten tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen.

Hankkeiden arvioijat kiinnittävät huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin hanketta arvioidessaan:

 • Hankkeen tulosten pysyvyys
  Nykyään hankkeita arvioitaessa yksi tärkeimmistä arviointikriteereistä on hankkeen tulosten pysyvyys rahoituksen loputtua. Liian usein on hankkeiden kohdalla oltu tilanteessa, jossa hankerahoituksen loputtua ei hankkeen tuloksia ole saatu ylläpidettyä. Hankehakemuksessa onkin tärkeää mainita miten hankkeen tulosten pysyvyys varmistetaan.

 • Hankkeen uutuusarvo/innovatiivisuus
  Rahoitusohjelmiin tulee monia hankehakemuksia, joista ainoastaan pieni osa saa myönteisen rahoituspäätöksen, siksi onkin tärkeää erottautua joukosta korostamalla hankkeen uutuusarvoa tai innovatiivisuutta.

 • Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, esimerkiksi työllisyys- tai ympäristövaikutukset (etenkin TE-keskusten rahoittamat)
  Enenevässä määrin etenkin kotimaisissa julkisin varoin rahoitetuissa hankkeissa haetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joten hankehakemuksessa on hyvä korostaa siihen liittyviä seikkoja, kuten työllisyysvaikutusta (luodaanko hankkeella uusia työpaikkoja) tai hankkeen positiivisia vaikutuksia ympäristölle.

 • Hankkeen tavoitteiden realistisuus suhteessa aikatauluun
  Hankehakemuksissa on usein tapana luvata toteuttaa varsin paljon asioita, ja sen takia hankkeen tavoitteiden realistisuutta arvioidaankin nykyään huolellisesti. Hanketta suunniteltaessa on hyvä pitää tavoitteet realistisena. Hankkeen tavoitteiden on myös hyvä olla konkretisoitavissa verrattain lyhyellä ajanjaksolla, esimerkiksi vuoden kuluessa hankkeen loputtua.

 • Hakemuksen yleinen selkeys ja johdonmukaisuus
  Hankehakemus on tärkeää laatia johdonmukaiseksi ja selkeäksi. Esimerkiksi viittaukset muihin hakemuksen kohtiin tulee ilmaista selkeästi. Lisäksi on tärkeää huolehtia, että rahoitushakemuksen kaikki kohdat täsmäävät myös yleensä liitteenä toimitettavaan budjettierittelyyn kustannuksien osalta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 24.1.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.