Puuenergian käyttö

Valtaosa Suomessa käytetystä uusiutuvasta energiasta tuotetaan puuperäisistä biomassoista. Suurin osa puuenergiasta tuotetaan hyödyntämällä puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja kuten kuorta, sahanpurua ja selluntuotannossa syntyvää mustalipeää. Puun energiakäyttö kulkeekin hyvin pitkälti käsi kädessä metsäteollisuuden puunjalostuksen kanssa.

Teollisuuden puupohjaisten sivuvirtojen ohella puuenergiaa tuotetaan suoraan metsästä korjattavasta energiapuusta, jota kutsutaan myös metsäpolttoaineeksi. Energiapuusta tehdyn metsähakkeen käyttö on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana hyvin nopeasti, keskimäärin noin 400 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Energiapuu onkin tullut puutavaralajina metsäteollisuuden ainespuun rinnalle jäädäkseen.

Metsäteollisuuden sivutuotteista tuotetun energiamäärän arvioidaan jatkossa pysyvän kutakuinkin ennallaan, ja metsähakkeen käytön kasvu lämpö- ja voimalaitoksissa tulee muodostamaan merkittävän osan puuenergian ja uusiutuvan energian lisäyksestä Suomessa. Metsähakkeen käyttö on kasvanut tasaisesti ja sen osuus on nykyisin suurempi kuin puunkuoren osuus lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden käytössä.

Taulukko. Lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden käyttö Suomessa vuosina 2000-2017. (Lähde: Luke, Tilastotietokanta)
Vuosi
2000
2005
2010
2015
2016
2017

1 000 m3
1 000 m31 000 m31 000 m31 000 m31 000 m3
Metsähake yhteensä
794
2 606
6 238
7 349
7 422
7 177
Metsäteollisuuden sivutuotepuu yhteensä
11 037
10 367
9 240
10 101
10 982
11 684
Puupelletit ja -briketit
18
41
76
135
191
223
Kierrätyspuu
173
647
468
686
887
819
Puupolttoaineet yhteensä
12 023
13 661
16 022
18 271
19 482
19 904

Puuenergian käyttö kasvussa

Puuenergian käyttö lisääntyy eri puolilla Suomea ennen kaikkea uusien energialaitosten rakentamisen myötä. Eri puolille maata on valmistunut, valmistumassa tai suunnitteilla useita hyvin merkittäviä puuenergiaa käyttäviä lämpö- ja voimalaitoksia.

Monien isojen kaupunkien tekemät investointipäätökset vaikuttavat laajalle alueelle, esimerkkeinä Kuopion, Lappeenrannan, Jyväskylän, Seinäjoen ja Keravan laitokset. Iso paikallinen merkitys on myös maaseutualueiden pienemmillä yksiköillä. On myös huomioitava, että puun pienpolton osuus puuenergian kokonaiskäytöstä on merkittävä.

Metsähaketta käyttäviä lämpö- ja voimalaitoksia on Suomessa tällä hetkellä vajaat 800, puupellettiä ja -brikettiä polttavia laitoksia vajaat 200 sekä kierrätyspuuta hyödyntäviä laitoksia runsaat 70.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 24.7.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.