Biokattilaneuvonta

Biokattilaneuvonta on osa ympäristöministeriön ja Bioenergia ry:n vuonna 2014 allekirjoitettua Kutteri-sopimusta, joka edistää biopolttoaineita käyttävien lämmitysjärjestelmien ja biokattiloiden energiatehokasta käyttöä neuvonnan, tiedottamisen ja koulutuksen avulla.

Kutteri-sopimuksen ja -ohjelman piirissä tehdään selvityksiä ja tutkimuksia biokattiloiden käytöstä, ja näin koottua tietoa hyödynnetään Biokattilaneuvonnassa.

Bioenergia ry vastaa ohjelman ja sopimuksen toimeenpanosta ja kehittää sitä yhteistyössä muiden sopimusosapuolten kanssa. Biokattilaneuvontaa ja siihen liittyviä tutkimuksia toteuttamassa on mukana yhdistyksiä, alan oppilaitoksia ja yrityksiä.

Kutteri-sopimuksessa ja biokattilaneuvonnassa ovat mukana:
  • Bioenergia ry,
  • Ariterm Oy,
  • Nuohousalan Keskusliitto ry,
  • Lämmitysenergia Yhdistys ry,
  • Suomen Omakuntaliitto ry,
  • Hämeen ammattikorkeakoulu,
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
  • TTS työtehoseura, ja
  • Laatukattila Oy.
Kaikki mukana olevat tahot järjestävät neuvontaa omassa toimintaympäristössään. Motiva Oy tuottaa tietoaineistoja neuvonnan tarpeisiin ja neuvoo lähinnä verkkosivuillaan Tehokkaasti puulla -sivuston avulla. Lisäksi Motiva osallistuu Kutteri-ohjelmaan liittyvien hankkeiden ja projektien toimeenpanoon ja kehittämiseen sekä vuosiraportin kokoamiseen.

Sopimukseen liitytään allekirjoittamalla liittymisilmoitus ympäristöministeriölle. Liittymisestä saa lisätietoja Motivasta.

Mittaussuunnitelma tuottaa tietoa Biokattilaneuvonnan tueksi

Mittaussuunnitelman tarkoituksena on esittää toimenpiteet, joiden avulla voidaan tehdä kattava määrä erilaisia mittauksia pienkokoluokan (alle 1MW) kattiloille eri polttoaineilla.

Suunnitelman pohjalta toteutetaan mittauksia kiinteän polttoaineen kattiloihin. Mittauksia tekevät nuohoojat, jotka koulutetaan tehtävään. Mittauksilla halutaan saada tietoa, miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat kattiloiden hyötysuhteeseen ja päästöihin. Tuloksia käytetään hyväksi biokattilaneuvonnassa.

Biokattiloiden mittaussuunnitelma:
Biokattilaneuvonta Mittaussuunnitelma (pdf) (472.2 KB)

Sopimusmalli jälkiliittyvän ilmoitusta varten:
Kutteri-ohjelman sopimuksen osapuoleksi liittyminen – Ilmoituslomakemalli (pdf) (24.5 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 13.1.2017