Asemakaava

Asemakaavassa säännellään yksityiskohtaisesti kunnan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Asemakaavan laatiminen on tarpeen, kun kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää (MRL 51 §). Kunta päättää tietyn alueen asemakaavoitukseen ryhtymisestä. Maanomistaja voi tehdä kunnalle esityksen asemakaavan laatimiseksi, mutta maanomistajalla ei ole oikeutta saada asemakaavaa alueelleen.

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).

Yleispiirteisten kaavojen ratkaisut ovat asemakaavoituksen perustana

Asemakaavaa laadittaessa on ensinnä otettava huomioon yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutus (MRL 54 §). Yleispiirteisissä kaavoissa tehdyt alueidenkäyttöratkaisut on otettava asemakaavan laatimisen perustaksi. Tuulivoimarakentamista koskevassa asemakaavassa on siten kiinnitettävä huomiota erityisesti meluun, turvallisuuteen, maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä virkistyskäyttöön liittyviin kysymyksiin.

Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa (MRL 116.1 §). Koska rakennusluvan myöntäminen perustuu suoraan asemakaavaan, on kaavassa osoitettava tuulivoimaloille rakennuspaikka ja annettava tuulivoimaloiden ulottuvuutta koskevia määräyksiä. Asemakaava voidaan kuitenkin laatia siten, ettei tuulivoimaloiden tornien sijaintipaikkoja ole määritelty tarkasti. Asemakaavassa on esitettävä myös tuulivoima-alueiden vaatimat liikennejärjestelyt ja sähköliittymät.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.