Sidokarta

Aktuellt
Pressmeddelanden
2017
2016
2015
Motivas övriga nättjänster
Andra pressmeddelanden
2017
2016
2015
2014
2013
Motiva Ab
Kontakt information
Personal
Organisationen
Styrelsen
Etiska riktlinjer för Motiva-koncernen
Årsberättelse
Verksamhetsområden
Energisyner
ANM:s råd för energisyneverksamhet
Energisynemodeller för olika ändamål
Stöd för energisyner
Auktoriserade syneförrättare
Utbildning för syneförrättare
Uppgifter och statistik om syneverksamheten
Exempelkort
Energieffektivitetsavtalen
Energieffektivitetsavtalen 2008-2016
Energi- och klimatavtal 1997-2007
Avtalsområden
Giltighet
Utvärderingar
Avtalsparter och allmänna förbindelser
Omfattning
Andelen av energiförbrukningen in Finland
Fördelar med avtalen
Avtalens Energibesparingsinverkan
Parter och Roller
Materialeffektivitet
Rådgivning för upphandlingar av miljöteknik
Förnybar energi
Förnybar energi i Finland
Statistikuppgift
Stöd till förnybar energi
Solenergi
Bioenergi
Vindfkraft
Vattenkraft
Internationellt samarbete
Energirådgivning för konsumenter
Utvecklandet av energirådgivningen
Energirådgivningen i landskapen
Styrgruppen
Piloteringen
Projektförslag för energirådgivning 2013
Offentlig sektor
Effektivering av energianvändningen
Hantering av fastighetens energiförbrukning
Kontorsutrustning
Belysning
Anskaffningar
Styrning av planeringen
Utbildning och information vid förbättrandet av energieffektiviteten
Energieffektivitetsavtal och energiprogram
Energisyner
Offentliga anskaffningar
Trafiksystem
Samhällsplanering
Skolor och läroanstalter
Aktiv inlärning och konkreta inbesparingar
Hur förbrukar skolan energi?
Energisyn som elevarbete
Energiuppföljning i skolan har positiv inverkan
Hur kan skolan spara energi? – Fem tips!
Arrangera en Energisparvecka
Praktiska exempel för undervisningen
Energisparvecka i Martin koulu
Energisparvecka i Järvikoto daghem
Energiparvecka i Pitkäjärvi skola
Experiment för undervisningen om förnybara energikällor
Den bebyggda miljön i energiundervisningen
Media-analys om energifrågor
Läromedel om energi
Active Learning – man lär sig bäst genom att göra själv!
Regnmakarna
Mjölnarens vindkraft
Jordklotsspelet
Neuvokkaat rollkort för livsstilsspel
De mystiska bokstäverna - Vartsu Varis’ energirunda
Besöks- och utflyktsmål
Energi i Finland -projektet: Besök kraftverket
Helsingfors Energis Energicentrum
Räfsö vindpark och Guidecentrum, Björneborg
Tekniska muséet Helsingfors
Vetenskapscentret Tietomaa, Uleåborg
Vetenskapscentret Heureka – Vetenskapsparken Galilei, Vanda
Kraftverksmuséet, Helsingfors
Internationella projekt
Kids4Future – Regnmakarna främjar hållbar utveckling
Active Learning – man lär sig bäst genom att göra!
Företag
Anskaffningar
Byggande
Hurdant är ett energieffektivt småhus?
Komihåglista för energieffektiva husbyggare
Definitioner på lågenergihus
Anvisningar för byggare
Val av uppvärmningssystem
Olika uppvärmningsformer
Till vad behövs värme?
Så fungerar uppvärmningssystemet
Stöduppvärmningssystem
Trafik
Planering av de egna fortskaffningssätten
Klok bilkörning
Boende
Vart tar energin vägen
Uppvärmningen
Elförbrukning
Så spar du energi
Värme
Temperatur inomhus
Bastu
El
Köket
Klädtvätt och -torkning
Belysning
Underhållningselektronik
Datorer
Vatten
Gör en egen energisyn
Köpguide
Ekodesign
Energimärkning
Kylförvaringsapparater
Diskmaskiner
Tvättmaskiner
Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
Torktumlare
Ugnar
TV-apparater
Lampor och armaturer
Luftkonditioneringsapparater
Anvisningar för leverantörer, importörer och återförsäljare
Hushållsmaskiner och -apparater
Kylförvaring
Ugnar och spisar
Diskmaskiner
Klädtvätt och –torkning
Små hushållsapparater
Förordningen över energiförbrukning i viloläge och externa nätaggregat
Övriga miljömärkningar
Datateknik
Datamaskiner
Skärmar
Skrivare och kringutrustning
Belysning
Lysdiodslampor (LED)
Lågenergilampor
Underhållningselektronik
Televisioner
Digitalboxar
Övrig underhållningselektronik
Påverka genom vad du köper
Immateriella inköp
Att välja bil
Energimärkning av fönster
Fönsters energiprestanda
Energimärkningen
Klassningslistor
Vitvaror
Tvätthantering
Elanskaffning
Belysning
Lågenergilampan
Europeiska kommissionens förordning (Nr 244/2009) om ekodesignkrav
Förordningens (Nr 244/2009) krav på lampornas kvalitet
Underhållningselektronik och datorer
Undvik onödigt avfall
Bostadsbolag
Så här kan du som bor i huset påverka
Energiinköp
Energicertifikat
Understöd och bidrag
Räknare för enskilda åtgärder inom energiunderstödet till bostadsbyggnader
Energieffektivitetsavtalen – Fastighetssektorn
Energiförbrukning och uppföljningsdata
Avfallshantering
Bakgrundsinformation
Styrmetoder
Direktiv
Publikationer
Boende
Byggande
Energieffektivitetsavtal – jordbruk
Jordbruk
Energi och miljö
Fastighets- och tjänstesektor
Förnybar energi
Skolor
Trafik

Updaterad sist 11.09.2014

Printa