Pressmeddelanden


22.03.2017 Kriterier fastställda för offentlig upphandling av ansvarsfullt producerade livsmedel

Motiva har på beställning av jord- och skogsbruksministeriet gett ut en handledning som hjälper aktörer i den offentliga sektorn att upphandla ansvarsfullt producerade livsmedel. Handledningen gör det lättare att genomföra statsrådets principbeslut om upphandling av livsmedel.

Läs mera

 

Updaterad sist 25.07.2017