Pressmeddelanden 2017

22.03.2017 08:00

Kriterier fastställda för offentlig upphandling av ansvarsfullt producerade livsmedel

Motiva har på beställning av jord- och skogsbruksministeriet gett ut en handledning som hjälper aktörer i den offentliga sektorn att upphandla ansvarsfullt producerade livsmedel. Handledningen gör det lättare att genomföra statsrådets principbeslut om upphandling av livsmedel.

– Offentlig upphandling av livsmedel har stor inverkan på ekonomin, livskraften och hållbarheten i vårt samhälle. Såsom de nyligen avslöjade oegentligheterna i exporten av brasilianskt kött visar är det inte irrelevant vad offentliga kök tillhandahåller. Att öka andelen inhemsk mat i offentlig upphandling är ett effektivt och snabbt sätt att delta i arbetet för att handelsbalansen ska vända uppåt. Den handledning för ansvarsfull upphandling av livsmedel som nu ges ut är till utomordentlig hjälp vid planering av upphandling, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

De offentliga köken tillverkar årligen omkring 380 miljoner matportioner. Den offentliga sektorn använder närmare 350 miljoner euro om året till upphandling av mat och de råvaror som behövs för den. Rekommendationer har utarbetats för de centrala livsmedelgrupperna: köttprodukter och fjäderfäkött, fisk, ägg, spannmål, mjölk, grönsaker och fetter.

Handledningen är till stöd vid upphandling av ansvarsfullt producerade och säkra livsmedel

Under beredningen av handledningen fördes en bred diskussion med aktörer i livsmedelssektorn om vad hållbar utveckling och ansvarsfullhet betyder i fråga om livsmedelskedjan. Ärendet intresserar hela livsmedelskedjan, allt från producenter till upphandlare, och handledningen har beretts i samarbete med många aktörer. – Det kom in en betydande mängd kommentarer om utkastet till kriterier, berättar Elina Ovaskainen, sakkunnig vid Motiva.

På EU:s inre marknad kan inhemskt ursprung inte användas som kriterium vid offentlig upphandling, eftersom det är diskriminerande gentemot producenter i andra länder. Därför har avsikten varit att identifiera i synnerhet de faktorer i anslutning till ansvar och livsmedelssäkerhet som kan tillämpas vid offentlig upphandling.

– Upphandling är en omfattande helhet som kräver kunnande, nätverk och olika slag av stödinsatser för att lyckas. Jord- och skogsbruksministeriet kommer också att satsa på att förankra handledningen genom att inleda en landsomfattande roadshow som genomförs av Motiva och EkoCentria. Jag uppmanar alla aktörer att ta handledningen som stöd i arbetet och att delta i de evenemang som i år och nästa år ordnas på olika håll i Finland, säger minister Tiilikainen.

Utöver vid upphandling av livsmedel kan ansvarsfrågor främjas på många sätt när det gäller måltidstjänster.  Med planering av matsedeln kan man t.ex. öka andelen grönsaker och minska matsvinnet, och därmed även minska måltidstjänsternas miljöpåverkan.


Ytterligare information:

Motiva Ab
sakkunnig Elina Ovaskainen
tfn 040 7749 390, elina.ovaskainen@motiva.fi

jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman Anna-Leena Miettinen
tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi

jord- och skogsbruksministeriet
ministerns specialmedarbetare Risto Lahti
tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi


Tillbaka till rubrikernaUpdaterad sist 25.07.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.