Energi- och materialsyner visar vilka sparmöjligheter det finns

I energi- och materialsynerna utreds vart energin och materialet i ditt företag tar vägen. Som slutresultat producerar synen en förteckning över vilka effektiveringsåtgärder som behövs jämte lönsamhetsberäkningar.

  • Energisynen enligt Motivas modell passar särskilt SME-företag (och kommuner) som vill utreda möjligheterna att effektivera energianvändningen. Staten beviljar stöd för förverkligande av dem.
  • Stora företags obligatoriska energisyner är lagstadgade för alla stora företag.
  • Materialsyn passar alla slag av industriföretag. De kan få stöd för att förverkliga möjligheterna.

Motiva utbildar sakkunniga syneförrättare. Ett stort antal kunniga energisyneförrättare och materialsyneförrättare står till ditt förfogande. Utbildningarna för dem som ansvarar för stora företags energisyner ordnas av Energimyndigheten.


Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.