Bilda nätverk och hitta din partner

FISU (Finnish Sustainable Communities) är ett nätverk av föregångarkommuner som eftersträvar koldioxidneutralitet, avfallsfrihet och en globalt hållbar konsumtion fram till år 2050.
FISU-nätverket (på finska)

I industriell symbios – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) eftersträvas en sluten cirkulation av material och råämnen liksom i naturens ekosystem. Industriella symbioser sparar på naturresurserna och främjar en hållbar användning av dem samt förnuftig materialcirkulation.
Industriella symbioser (på finska)

Kunskapsnätverket för produktbaserad miljöledning vill säkerställa och utveckla finländska företags miljökonkurrenskraft. Syftet med det nationella nätverket är att sprida kunskap i anslutning till hanteringen av produktkedjors miljöeffekter.
Kompetensnätverket Tuore (på finska)

Anskaffningsnätverket Gröna Val sammanför dem som har hand om anskaffningar i ett företag och inspirerar och hjälper dessa att göra ansvarsfulla anskaffningar.
Nätverket Gröna anskaffninga (på finska)


Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.