Företag

Effektiv användning av energi och material är lönsamt och ansvarsfullt. Vi erbjuder företag kunskap, sakkunnigtjänster och samarbetsnätverk för att möjliggöra en resursklokare utveckling av verksamheten.

Energieffektivitet och hållbar användning av material innebär besparingar för företaget som oförkortat och direkt förbättrar affärsverksamhetens resultat. Samtidigt minskar den förbättrade energi- och materialeffektiviteten koldioxidutsläppen som orsakar klimatförändring.

En kostnadsbesparing på 10 000 euro som uppnåtts genom energi- eller materialeffektivitet motsvarar en tilläggsaffär på 100 000 euro beräknad med 10 %:s affärsvinstprocent. 


Tillväxt och ny affärsverksamhet

Hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, resursvishet, cleantech, energieffektivitet och materialeffektivitet öppnar nya möjligheter för tillväxt- och affärsverksamhet för många finska företag. 

Upptäck dina möjligheter och delta i förändringen!


Innehåll

Energieffektivitetsavtalen

Reducerade energikostnader förbättrar företagets lönsamhet och syns i resultatet. Energieffektivitet hör till de viktigaste metoderna för att bekämpa klimatförändringen.

Energi- och materialsyner

I energi- och materialsynerna utreds vart energin och materialet i ditt företag tar vägen. Som slutresultat producerar synen en förteckning över vilka effektiveringsåtgärder som behövs jämte lönsamhetsberäkningar.

Genom ledning mot bättre resultat

Energieffektivitet förutsätter systematiskt och långsiktigt arbete. Företaget uppnår det bästa resultatet genom fortlöpande förbättring av energieffektiviteten och övergripande ledning.

Gemensamma anskaffingar

I samarbetsprojekt söker sak- och yrkeskunniga inom olika områden tillsammans svar på frågor om energi- och materialeffektivitet som företag, kommuner och konsumenter möter i vardagen. Samarbetet resulterar i praktiskt orienterad kunskap och fungerande lösningar genom vilka det är möjligt att ytterligare effektiveras användningen av energi och material.

Finansiering och stöd hjälper

Staten stöder företagens energieffektiverande investeringar. Arbets- och näringsministeriet beviljar stöd enligt prövning och stödet beviljas inom ramen för anslagen utan beaktande av företagets storlek.

Nätverk

Nätverk för att främja förvaltningen av hållbar konsumtion, rotationsekonomi och produktkedjestyrning och ansvarig inköp.

Hållbara och ansvarsfulla anskaffningar

Anskaffningarna är en viktig del av företagens ansvar. Genom sina anskaffningar kan företagen avsevärt bidra till att resurskloka lösningar och tekniker blir vanligare.

Smart till jobbet

Arbetsgivaren har många skäl att uppmuntra arbetstagarna att välja smarta färdsätt, eftersom de ger företaget välkomna kostnadsbesparingar och bidrar till att målen för miljö, energieffektiviteten och välbefinnandet i arbetet uppnås.

Utbildningar och seminarier

Motiva erbjuder företag utbildningar och seminarier om aktuella teman i anslutning till energi- och materialeffektivitet under hela året.

Updaterad sist 30.05.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.