Tidigare Nästa
PRESSMEDDELANDEN

29.12.2014 Motiva Ab och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Nya produktkrav – trots det blir skinkan stekt och kaffet drickbart

De nya energimärkningarna som införs på ugnar och köksfläktar i början av januari gör det lättare att jämföra apparaternas egenskaper. Dessutom införs ekodesignkrav för ugnar, köksfläktar, hällar och kaffebryggare. Kraven gäller t.ex. energieffektivitet och automatisk avstängning.

Läs mera

03.09.2014 Motiva Ab och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Tänk också på annat än effekten vid valet av dammsugare

Energimärkningen på dammsugare som införs i början av september gör det lättare för konsumenter att jämföra apparaternas egenskaper. Märkningen berättar mycket mer om dammsugaren än enbart märkeffekten, som hittills använts för att ge en uppfattning om dammsugarens dammupptagningsförmåga.

Läs mera

10.12.2013 Utbildning för ekonomisk traktorkörning

Motiva har gett ut ett omfattande utbildningsmaterial om ekonomisk körning med traktor inom ramen för Lantbrukets energiprogram. Fredrik Ek på Svenska lantbrukssällskapens förbund och Markku Lappi på Proagria har planerat materialet och utfört tillhörande pilotutbildning.

Läs meraANDRA PRESSMEDDELANDEN


11.05.2016 ANM: Energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft

Nästa år träder fyra nya energieffektivitetsavtal i kraft i Finland. Avtalen omfattar åren 2017–2025. Målet med avtalen är att effektivisera energiförbrukningen inom industrin, energi- och servicesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i fastigheter med oljeeldning.

Läs mera

15.03.2016 Jord- och skogsbruksministeriet: Ansvarsfull mat på tallriken på Gastro Helsinki-mässan

I de offentliga storköken i de nordiska länderna tillreds dagligen över sex miljoner måltider. Måltiderna bör vara såväl välsmakande, hälsosamma som miljömässigt hållbara. Jord- och skogsbruksministeriets gemensamma avdelning Ansvarsfull mat på tallriken (6k69) på Gastro 2016 i Helsingfors mässcentrum den 16-18 mars samlar ihop experter och toppkockar som ger tips om hur man väljer miljömässigt ansvarsfull, säsongenlig och hälsosam mat på tallriken. Ansvarsfulla val är också ett av temaområdena på seminariet Hållbara offentliga kök i Norden som ordnas den 18 mars.

Läs mera