Byggande

Fungerande, friskt och energieffektivt hem

Ett bra hus byggs utifrån familjens behov, det är energieffektivt och har en bra och frisk inomhusluft – året runt och i alla väderleksförhållanden. Ett bra hus har planerats och uppförts som en fungerande helhet av yrkeskunniga.

De viktigaste faktorerna i ett energieffektivt hem är:

  • en bra värmeisolering som är bättre än vad bestämmelserna förutsätter;
  • energieffektiva fönster;
  • lufttäta konstruktioner;
  • maskinell ventilation med effektiv tillvaratagande av värme; och
  • energieffektiva elanordningar och belysningssystem.

I planerings- och byggnadsskedet görs val som det senare kan vara omöjligt att ändra på. Ändringar i efterhand är vanligtvis också dyra.

Energiförbrukningen är den största miljöbelastaren och medför de största boendekostnaderna under byggnadens hela livscykel. Det lönar sig att komma ihåg att invånarnas vanor också spelar en stor roll i energiförbrukningen. I två likadana hus kan förbrukningen variera beroende på familjens storlek och vanor.


Konkreta exempel:

På webbplatsen www.solsvar.fi kan du bekanta dig med exempel på energisnåla byggnadstekniska lösningar i olika delar av landet. Du hittar också exempel på hur man kan värma upp huset och varmvattnet med energi från förnyelsebara källor.

www.solsvar.fi

Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 27.09.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.