Hur ser ett energieffektiv småhus ut?

Egenskaper hos ett energieffektivt småhus:
  • Ett energieffektivt hus hör till energiklass A eller B.
  • Det är ekonomiskt lönsamt att bygga ett energieffektivt hus. I anskaffningspriset behövs en tilläggsinvestering på 10 procent jämfört med normalt byggande. Återbetalningstiden är cirka 10 år redan med dagens energipriser. Boende- och driftkostnaderna för ett energieffektivt hus ör lägre än för ett vanligt hus.
  • Det krävs inte speciallösningar för att bygga ett energieffektivt hus, utan det kan byggas med allmänt tillgängliga lösningar. De flesta husfabriker erbjuder energieffektiva husmodeller.
  • Energieffektivitet kan uppnås med byggnadsmässiga eller tekniska metoder, med betoning på kostnadseffektivitet.
  • Inomhusluften i ett energieffektivt hus är av god kvalitet och huset har fukttekniskt sett fungerande konstruktioner. Pruta inte på de är faktorerna när du strävar efter energieffektivitet.
  • Ett energieffektivt hus har planerats av yrkeskunniga. Själva huset, dess konstruktioner och husteknik har planerats som en fungerande helhet. Det lönar sig att betala för goda planer, eftersom 90 procent av helhetskostnaderna för byggandet och cirka 80 procent av drifts- och energikostnaderna bestäms i planeringsskedet.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.