Val av uppvärmningssystem

Småhusbyggare lägger i allmänhet ner mycket tid på att välja uppvärmningssystem. Ännu viktigare är det ändå att före det tänka på om det går att minska husets behov av uppvärmningsenergi genom bättre isolering och lufttäthet.

Energin i dess olika former kommer med stor sannolikhet att bli dyrare under byggnadens livscykel. Investeringar som syftar till att minska byggnadens uppvärmningsbehov blir allt lönsammare när återbetalningstiderna förkortas.


Mera information på svenska:
I många fall är det bra att bygga upp husets uppvärmningssystem genom att kombinera olika värmekällor, till exempel solfångare och jordvärme. På webbplatsen www.solsvar.fi kan du bekanta dig med olika exempel på hur man har kombinerat olika energitekniska lösningar som utnyttjar energi från förnyelsebara källor.

www.solsvar.fi

Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 27.09.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.