Jämför uppvärmningssystem

Valet av uppvärmningssystem är ett av besluten med de långsiktigaste effekterna vid planeringen av småhus. Systemet som valts kan inte bytas ut enkelt eller ändras förmånligt senare. Uppvärmningsvalen och planeringen av energihushållningen påverkar boendekomforten och driftskostnaderna i småhus avsevärt. Det finns inte ett enda riktigt uppvärmningssystem för småhus, eftersom alla system som erbjuds på marknaden har både dåliga och bra sidor.

Före valet av uppvärmningssystem lönar det sig än en gång att fundera på om uppvärmningsbehovet kan minskas till exempel med bättre isolering eller lufttäthet. Dessutom lönar det sig att tänka på om det vore bra att anskaffa kompletterande uppvärmningssystem vid sidan om det huvudsakliga uppvärmningssystemet.

Vanligtvis lägger den väljer uppvärmningssystem huvudsakligen uppmärksamheten vid anskaffnings- och driftkostnaderna, men det lönar sig också att beakta andra omständigheter som miljövänligheten.

Räknare på finska:
Räknare för jämförelse av uppvärmningsmetoder av småhus


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.