Så här fungerar uppvärmningssystem

Energin som tillförs huset omvandlas i värmeproduktionsanläggningen till en form som kan utnyttjas för uppvärmning. I vissa fall lagras värmen för att spara kostnader eller jämna ut behovet av uppvärmningseffekt. Värmedistributionssystemet överför uppvärmningsenergin till önskad plats och avlåter den där.

Regler- och styrutrustningen ser till att det alltid produceras lagom mycket värme och att värmeförhållandena är de önskade. Den kan också användas för att förskjuta energianvändningen till en fördelaktigare tidpunkt.

Värmeproduktionsanläggningar

Energin som behövs för uppvärmning av huset produceras i värmeproduktionsanläggningen som omvandlar värmeenergikällan som leds in i huset till värme som kan utnyttjas i småhuset. Värmekällor är till exempel trä, lätt brännolja, fjärrvärme eller värmeenergi som lagras i marken. Värmeproduktionsanläggningar är till exempel trä- eller oljepanna, fjärrvärmeväxlare och jordvärmepump. I ett eluppvärmningssystem omvandlas el till värmeenergi i värmeanläggningens elmotstånd.

Lagring av värme

Värme lagras antingen av kostnadsskäl eller på grund av att värmeproduktionens effekt och den effekt som behövs varierar. Värme lagras vanligtvis i varmt vatten i värmeberedaren eller i husets konstruktioner, vanligtvis i en betongplatta. Kostnadsbesparingar eftersträvas till exempel då när man värmer betongplattan med golvvärmekablar vid billigare nattström eller när vattnet i varmvattensberedaren värms under natten.

En ackumulator som placerats i anslutning till en vedpanna eller värmepump förlänger pannans drifttid och förbättrar sålunda nyttoförhållandet av förbränningen. Ackumulatorn förbättrar också värmen som kan vinnas ur solfångarna

Värmedistributionssystem

Värmedistributionssystemet har som uppgift att överföra värmeenergi i bostaden dit den behövs och avlåter den där (varmt tappvatten och rumsluft). Som värmeöverföringsämne används antingen vatten som cirkulerar i värmedistributionsnätet eller luft. I värmedistributionssystemet ingår distributionsrör och kanaler samt värmeanläggningar i rum och för tillluft.

Till värmedistributionssystemet hör som väsentlig del också värmeavlåtelse. Värmedistributionssystem är till exempel vattenburet radiatornät, elelement, golvvärmerör eller kablar och luftkanaler.

Regler- styranordningar

Husets uppvärmningsbehov varierar bland annat enligt utomhustemperaturen och värmebelastningen. Regler- och styranordningarna har som uppgift att hålla inomhusluftens temperatur på önskad nivå. Regler- och styranordningar är till exempel termostater, reglage som reglerar temperaturen på vattnet som flyter in i uppvärmningsnätet i enlighet med utomhustemperaturen eller hemautomationssystem med vilken man också kan styra andra hustekniker än uppvärmningen.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.