Hållbar förbrukning och anskaffningar

Ungefär 30 procent av hemmets elkostnader härstammar från elanordningar. Köpbeslut har långtgående konsekvenser, eftersom driftskostnaderna för en anordning rentav kan bli högre än anskaffningspriset.

Det lönar sig att endast anskaffa elanordningar som du behöver - du kan hyra eller låna många anordningar för den tid du behöver dem. Om du beslutar sig för att köpa en anordning ska du satsa på kvalitet, hållbarhet, miljövänliga material och energieffektivitet. Köp högklassiga produkter och anordningar som kan repareras och underhållas.

Läs bruksanvisningen omsorgsfullt. Den innehåller detaljerad information om energibesparingsmöjligheterna och tips och anvisningar för hur du använder anordningen tryggt och tillförlitligt. Genom att installera, använda och underhålla anordningen rätt ökar dess driftslängd.

Det finns alternativ för att köpa och äga. Ge tid, tjänster och upplevelser i gåva. Gynna uthyrningstjänster eller nya samanvändnings- och grannhjälpstjänster.

Återvinn och sortera

Se till att föremål som du tar ur bruk återvinns rätt. Anordningar, föremål och kläder som är hela eller kan repareras och som fortfarande är användbara kan du bjuda ut på loppmarknader eller i återvinningsgrupper på Facebook.

Trasiga anordningar som slukar energi, till exempel gamla kylskåp, hör hemma på uppsamlingsställena för el- och elektronikskrot. Sålunda kan värdefulla material tas till vara och användas som råämne.

Ta reda på vilka sorteringsanvisningar som gäller på din hemort och var återvinningsställena för olika avfall är belägna.

kestokulutus
Känner du till ditt eget ekologiska fotavtryck? Du minskar det effektivt genom att minska på privatbilismen och utlandsresorna. Enklast lyckas du om du övergår till el och värme som produceras ed förnybar energi. Lägg också märke till dina kostvanor.

Räkna ut hur du påverkar klimatet med hjälp av Finlands miljöcentrals Ilmastodieetti-räknare.

Genom dina val förmedlar du ett budskap till försäljare, tillverkare och elproducenter om nödvändigheten att beakta energieffektiviteten och miljön.

Energimärkning

EU-ländernas gemensamma energimärkning anger energieffektivitetsklassen för hushållsmaskiner på skalan A–G. De bästa produkterna har klass  A++ och A+++-.

Energiförbrukningen som anges i energimärkningen har mätts under laboratorieförhållanden. Användningen och placeringen påverkar alltid den verkliga förbrukningen. Dessutom erbjuder märkningen specifika uppgifter om anordningens prestanda, storlek, effekt och teknik. I Finland övervakas användningen av märkningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Nordiska miljömärket och Europeiska miljömärket

Märkningen hjälper dig att hitta med tanke på miljön de bästa produkterna och tjänsterna. I motiveringarna för beviljande av bägge märkningar granskas miljökonsekvenserna under produktens hela livscykel. I Finland beviljas märkningen av Miljömärkning – Motiva Services Ab.

Energy Star

Den internationella märkningen ENERGY STAR fastställer normer för energieffektiva kontors- och adb-anordningar. Märkningen kan också tillämpas för hembruk.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.