Husbolag – energieffektivt tillsammans

Grundförutsättning för boende är värme, el och vatten. Invånarna behöver dessa för sitt boende och anordningarna i bostadsfastigheten kräver el för att fungera.

I husbolag gör ett smidigt samarbete mellan förvaltningen, invånarna och fastighetsservicebolaget att energieffektiviteten lyckas. När inställningen är den rätta, vanorna sådana som sparar energi och fastighetsservicebolaget arbetar målinriktat är husbolaget långt på väg i fråga om energibesparingarna.

Du som invånare kan också påverka. En initiativrik aktieägare och invånare främjar förnuftiga konsumtionsvanor genom sitt eget exempel och förmedlar sin positiva attityd även till grannarna.

Cirka 40 procent av skötselkostnaderna för ett höghus eller radhus består av energi- och vattenförbrukningen. Det är möjligt att minska förbrukningen med hjälp av god energiekonomisk drift av fastigheten. Samtidigt förbättras vanligtvis även trivseln i boendet, när till exempel stora temperaturskillnader i olika delar av byggnaden minskas.

När energi- och vattenförbrukningen sjunker minskar också trycket på att höja vederlag och hyror. Genom att regelbundet följa med energi- och vattenförbrukningen håller sig husbolagets förvaltning uppdaterad om vilka av de genomförda spar- och effektiviseringsåtgärderna som har varit lyckade. Uppföljningen är också ett verktyg för att upptäcka konsumtionsavvikelser, så att man snabbt kommer åt att utföra de reparationer och det underhållsarbete som behövs.

Energihanteringen i skick med mål och åtgärder

För energihanteringen bestäms långsiktiga och kortsiktiga mål och åtgärder.

På lång sikt är syftet med verksamheten att påverka hela energianvändningens struktur genom långvariga energibesparingsinvesteringar, information och utbildning av driftspersonalen.

Genom de kortsiktiga åtgärderna vill man hitta de drifttekniska fel som påverkar energieffektiviteten. Syftet är att observera , utreda och eventuellt förutsäga defekter i anordningar och system.

Energicertifikatet anger byggnadens kalkylmässiga helhetsenergikonsumtion och ger information om åtgärder som förbättrar energianvändningen.

Fördelningen av energiförbrukningen och besparingsmöjligheterna kan även kartläggas närmare med hjälp av en energisyn.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.