Avfallshantering

Det bästa sättet att begränsa förhöjningen av avfallshanteringskostnaderna är att förebygga uppkomsten av avfall. Genom effektivare sortering och återvinning samt genom att öka nytto- och återanvändningen av avfall kan du skära ned avfallshanteringens avgifter. Slutplaceringen av avfall på soptippar är det dyraste alternativet både ekonomiskt sett och med tanke på miljöskyddet.

I helhetskostnaderna för avfallshanteringen ingår bland annat:
  • anskaffning av avfallskärl;
  • tömning och transport av avfallskärl;
  • sortering och handläggning av enskilda avfallsfraktioner;
  • anläggning av avfallshanteringsrum;
  • avfallsskatt;
  • kommunens avfallsavgift; och
  • löner för personer som arbetar i avfallshanteringskedjan.

Uppsamlings- och återvinningssätten får du veta mera om av avfallsbolaget på din ort.

Sortering lönar sig alltid

När avfall sorteras i rätt kärl kan det utnyttjas bäst som industriella råämnen, i avfallskraftverk för produktion av el och fjärrvärme och bioavfall kan komposteras till mylla.

I husbolaget lönar det sig också att handleda invånare att utnyttja avfall som inte hör hemma i fastighetens avfallsstation för återvinning och sortering. Avfallsbolagens uppsamlingskampanjer och en uppsamlingsbil som kan beställas på husbolagets städdag för skrot och avfall underlättar återvinningen.

Kierrätys.info som administreras av Avfallsverksföreningen (JLY) erbjuder information om regionala uppsamlingsställen och ambulerande uppsamlingar överallt i Finland. I den kartbaserade applikationen hittar du den närmsta uppsamlingsplatsen för olika arter av avfall.

Varje invånare i huvudstadsregionen producerar cirka 100 kilo bioavfall per år. Över hälften av detta är köks- och matavfall av vilket endast en tredjedel blir sorterat bioavfall. Bioavfall som hamnar på soptippen ruttnar och producerar metan som är en av de mest skadliga växthusgaserna som gör att klimatet uppvärms.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.