Energianskaffningar

Invånare och energianskaffningar

Elströmmen som bostadsfastigheten använder fördelas på lägenhetsel, det vill säga hushållsel och fastighetsel. Bostadselektriciteten omfattar elförbrukningen av tjänster och anordningar i anslutning till boendet, medan fastighetsel igen el som förbrukas av husets tekniska system och anordningar i anslutning till dem.

Fastighetsel använder bland annat blåsare och pumpar, belysningen i allmänna rum och på gården, motorvärmestolpar, husets bastun och tvättstugor, hissar samt anordningar i kalla rum och torkrum.

Konkurrensutsättning för enskilda invånare och fastigheter

Invånaren får själv välja och konkurrensutsätta sin lägenhetsel. Invånaren kan också påverka valet av fastighetsel genom att lyfta fram ärendet till exempel på bolagsstämman. Både vid valet av elförsäljare och då ett elavtal ingås lönar det sig att fästa uppmärksamheten vid både elpriset och produktionssättet.

Invånarna kan också påverka

Invånarna kan påverka sitt husbolags energikonsumtion genom att föra en diskussion om omständigheterna som påverkar den med varandra och på bolagsstämman. Frågorna kan till exempel gälla renoveringar och uppvärmningslösningar som påverkar energikonsumtionen. Är det möjligt att byta ut till exempel en vanlig uppvärmningsolja mot bioolja eller övergå från uppvärmning med olja till uppvärmning med pellets?


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.