Energicertifikat

Energicertifikatet är ett verktyg för jämförelse av byggnaders energieffektivitet vid försäljning eller uthyrning.

Energicertifikatet ska visas i samband med att byggnaden eller en del av den (till exempel en lägenhet) säljs eller hyrs ut. Energicertifikatet utarbetas emellertid alltid för hela byggnaden, inte för enskilda bostäder.

Energicertifikatet baserar på byggnadens egenskaper och energiförbrukningen som härleds ur dem. Föremål för jämförelsen är sålunda endast själva byggnaden, inte de aktuella användarna av byggnaden. Energieffektivitetsklassen som anges i energicertifikatet baserar sig på den beräknade förbrukningen, den verkliga energiförbrukningen anges om den är bekant.

En viktig del av energicertifikatet ör sparrekommendationerna som en yrkeskunnig har tagit fram och med vars hjälp byggnadens energieffektivitet kan förbättras.

Energicertifikatet gäller i 10 år efter dagen för utfärdandet.

När behövs ett energicertifikat?

Energicertifikatet ges en nybyggnad i bygglovsskedet. För existerande byggnader behövs energicertifikatet till exempel då bostäder säljs eller hyrs ut.

Var utfärdas energicertifikat?

I ett husbolag är det husbolaget som ansvarar för anskaffningen av ett energicertifikat, så du kan begära att få energicertifikatet till exempel av disponenten eller husbolagets styrelse. Energicertifikatet upprättas alltid av en behörig person.

Du kan kontrollera i energicertifikatsregistret om det har utarbetats ett energicertifikat för ditt husbolag efter 1.5.2015. Tidigare certifikat finns i husbolagets eller disponentens arkiv eller hos den som utarbetade certifikatet.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.