Förnyelse av belysningen i husbolag

Förnyelse av inomhus- och utomhusbelysningen ger besparingar i bostadsfastigheten och ökar trivseln. En belysning av bättre kvalitet kan uppnås genom lägre driftskostnader än tidigare.

Lägre driftskostnader

Effektiviseringen av energianvändningen kan vara en orsak till att man förnyar belysningen trots att den fungerar. Driftskostnaderna för belysningen minskar när man väljer energieffektivare lampor och armaturer samt genom att man styr belysning endast dit där den behövs.

Dålig belysningskvalitet eller dåligt skick, som blinkande, liten ljusmängd eller otrevlig ljusnyans kan skapa ett behov för en ny belysning. Behovet av att förnya belysningen uppkommer senast då belysningsanordningens livscykel går mot sitt slut eller i samband med att byggnaden eller gårdsområdena saneras.

Energiineffektiva lampor, som de vanliga kvicksilverlampor i utebelysningen, har försvunnit från marknaden, vilket kan leda till att behovet av att förnya belysningen blir aktuellt fortare. Belysningsanordningar som fungerar bra behöver inte nödvändigtvis förnyas helt eftersom det finns mångmetallampor som ersätter kvicksilverlamporna och som kan installeras utan att armaturen behöver ändras.


Checklista för en bra belysning i ett husbolag:
  1. Gå igenom lamptyperna som används i utomhus- och inomhusbelysningen och kontrollera möjligheten att övergå till energieffektivare alternativ i samband med att lamporna byts ut.
  2. Utred styrningen av belysningen och säkerställ att belysningen inte är påkopplad i onödan.
  3. Utred tillsammans med en belysningssakkunnig alternativen för att förna belysningen; både belysningsanordningarna och justerings- och styrningsmöjligheterna.
  4. Ge akt på hur andra renoveringsbehov påverkar tidtabellen för förnyelsen av belysningen, till exempel målarbeten i trapphusen och eventuella byggarbeten på gården.
  5. Ta reda vilka olika lösningar det finns på marknaden.
  6. Besluta vad som ska betonas i konkurrensutsättningen och jämför helhetskostnaderna för olika lösningar.

Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.