Så här påverkar du som invånare

Husbolaget ansvarar för uppvärmnings- och vattenkostnaderna och elförbrukningen i gemensamma rum, som till exempel den yttre belysningen i trapporna och hos fastighetstekniska anläggningar. Slutligen är det alltid invånaren som betalar fakturan, i bolags- och vattenvederlaget eller i hyran.

När du ska spara energi lönar det sig alltid att starta genom att gallra bort onödig konsumtion. Om sparmålen inte kan uppnås kan det vara på sin plats att reparera och förbättra anordningar, system och konstruktioner.

Onödig förbrukningen medför till exempel:
 • för högra rumstemperaturer
 • felaktiga vädringsvanor
 • slitna tätningar i fönster och dörrar
 • slöseri med vatten
 • samt att låta bli att släcka belysningar och andra elanordningar när man lämnar rummet.

Information och idéer för husbolag

När du upptäcker ett missförhållande eller en VVS-anordning som behöver justeras eller underhållas ska du kontakta disponenten eller fastighetsservicebolaget. Du kan lägga fram förslag på energisparande åtgärder för bolagsstämman. Energieffektiviteten är en gemensam fördel. Ordna också en Energisparvecka i ert husbolag, det är ett bra sätt att informera invånarna om gemensamma hållbara handlingssätt.

Som invånare kan du göra husbolaget uppmärksamt på olika energisparande lösningar och handlingssätt, som t.ex.:

 • rätta temperaturer i rum, trappuppgångar och förråd (injustering av radiatornätet)
 • tiderna för användning av ventilationen
 • verksamhetstiden för belysningens skymningsrelä och trappautomation
 • användningen av led- ja lågenergilampor
 • klockinställningarna för bilmotorvärmen
 • förnuftig gruppering av bastutider
 • kylanläggningarnas funktion och inställningar
 • kranar, duschblandare och WC-stolar som sparar vatten i bostäder och i husets bastu.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.