Energisynsverksamhet

Energieffektivitetslagen, som trädde i kraft i början av 2015, har förändrat förfarandena vid energibesiktningar. Energisynverksamheten är uppdelad i två delar; obligatoriska energibesiktningar som det stadgas om i energieffektivitetslagen och som gäller stora företag, samt frivilliga energisyner som stöds av ANM och som gäller andra än stora företag.

Syftet med energisynerna är att analysera besiktningsobjektens helhetsenergi, utreda energibesparingspotentialen och framlägga förslag till besparingsåtgärder jämte lönsamhetskalkyler.

Det är inte möjligt att få besiktningsstöd för stora företags obligatoriska energisyner. För frivilliga energisyner för andra än stora företag av så kallad Motiva-modell är det möjligt att få besiktningsstöd av ANM.

ANM stöder även kommunsyner gällande förnybar energi.Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.