Förnybar energi

Förnybar energi är sol-, vind-, vatten- och bioenergi, jordvärme och energi som fås från vågor och tidvattenrörelserna. Bioenergi är i sin tur vedbaserade bränslen, åkerbiomassa, biogas och den biologiskt nedbrytbara delen av retur- och avfallsbränslen. Produktionen av våg- och tidvattenenergi är med den nuvarande teknologin inte lönsam i Finland, och dessa spelar ännu ingen roll i vår energiproduktion.

Användningen av förnybar energi påverkas av Finlands egna energi- och klimatpolitiska riktlinjer och av EU:s beslut och direktiv, bland annat utsläppshandelsdirektivet som är inriktat på en minskning av växthusgasutsläppen och som Finland ska beakta i sin energipolitik.

Strävan är att i enlighet med målen i energi- och klimatstrategin och i Finlands nationella verksamhetsplan för förnybar energi öka den nuvarande användningen av förnybar energi. Energi- och klimatstrategin uppdaterades 2016.Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.