Energistöd

Man kan ansöka om statens energistöd för att genomföra energisyner och för investeringar som inriktas på användningen av förnybar energi och för ESCO-projekt. Strukturfonderna främjar koldioxidsnål ekonomi.

Stöd för energisyner

Arbets- och näringsministeriet (ANM) stöder fastigheters övergripande energibesparingsutredningar som har utarbetats och rapporterats i enlighet med ANM:s och Motivas anvisningar och som kallas energisyner enligt Motivas modell.

Investeringsstöd

ANM kan bevilja företag och organisationer investeringsstöd bland annat för projekt som främjar energibesparing med hjälp av ny teknologi eller som främjar användningen av förnybar energi. Företag och organisationer som har anslutit sig till energieffektivitetsavtal kan ansöka om stöd även för vanliga energieffektivitetsinvesteringar.

Miljöministeriet stöder energisyner av bostadsbyggnader med hjälp av energibidrag. Mera information om sanerings- och energibidrag ger antingen den egna kommunen eller Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

Stöd för ESCO-tjänster

Alla företag och organisationer kan beviljas högst 15 procent energistöd för projekt med sedvanlig teknik förutsatt att projektet fullföljs med ESCO-tjänsten. Annars beviljas energistöd för projekt med sedvanlig teknik endast företag och organisationer som har anslutit sig till energieffektivitetsavtalen.

Strukturfonder

Under Europeiska regionala utvecklingsfondens, ERUF och socialfondens (ESF) nya programperiod 2014-2020 är koldioxidsnål ekonomi en av de nya temana. Motiva har tagit fram material som öppnar begreppet koldioxidsnål för handläggningen och utarbetandet av ansökningar. Även det EU-finansierade Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (dvs. Landsbygdsprogrammet) för perioden 2014-2020 omfattar miljösatsningar och främjar användningen av förnybar energi.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.