Statsrådets principbeslut om energieffektivitet

Statsrådet beslutade 4.2.2010 åtgärder för energisparande och energieffektivitet som ska genomföras under det här decenniet. Statsrådets principbeslut grundar sig på ett betänkandet som en brett baserad energieffektivitetsdelegation tillsatt av arbets- och näringsministeriet gav i juni 2009.

Genom energieffektivitetsåtgärder uppnås målen i klimat- och energistrategin på lång sikt.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.