Hållbar offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar årligen varor och tjänster för ca 35 miljarder euro, vilket motsvarar ca 17 procent av bruttonationalprodukten. Den offentliga sektorn kan påverka marknaden. I upphandlingen kan tillämpa kriterier eller villkor, som medför t.ex. en mindre miljöbelastning, främjar cirkulär ekonomi, underlättar anställning för personer i svag arbetsmarknadsställning eller främjar mänskliga rättigheter.

Den offentliga sektorn har både möjlighet och skyldighet att använda sin köpkraft på ett klokt sätt genom att göra val som påverkar.

Genom att göra hållbara val bygger vi ett välmående Finland och livskraftiga kommuner. Hållbar och innovativ offentlig upphandling bör bli ett etablerat tillvägagångssätt.

Hållbar upphandling lönar sig

Med upphandlingsbeslut kan man påverka t.ex. hur mycket energi produkter och tjänster förbrukar under deras livstid samt hur mycket koldioxidutsläpp eller avfall som uppkommer. Genom att göra hållbara upphandlingar kan man hjälpa uppnå organisationens miljö- eller hållbarhetsmål samtidigt som man erbjuder kvalitetstjänster till användarna. Upphandlingar som baseras på livscykelkostnader garanterar även ekonomiskt smarta beslut.

Kriterierekommendationer och tips

Den nya upphandlingslagen betonar beaktande av miljö och sociala värderingar i upphandlingar. För att kunna göra bra beslut behöver de upphandlande enheterna utveckla sin kompetens och förståelse för i vilka upphandlingar hållbarhetsaspekterna är viktigast och hur man kan ta dem i beaktande. I databasen för hållbar upphandling finns produktgruppsspecifika anvisningar och rekommendationer till hjälp. Dessa har utvecklats i samarbete med upphandlare, företag och experter.

Databasen är på finska.
Tietopankki

För att lyckas i en upphandling bör största vikt sättas på planeringsfasen, förstås utan att glömma själva konkurrensutsättningen och avtalsfasen. I delen "Hyvän hankinnan ABC" finns tips på finska för att genomföra en lyckad upphandlingsprocess.

Hyvän hankinnan ABC

Goda exempel på hållbar upphandling

I delen Upphandlingsexempel/Goda exempel finns goda exempel på hur hållbar utveckling har tagits i beaktande i olika upphandlingar, i planeringen av upphandlingar och i strategiska linjedragningar.

Bekanta dig med exemplen och dela också med dig av era egna erfarenheter på finska: Hankintaesimerkit

Håll dig à jour om hållbar upphandling – beställ Motivas nyhetsbrev om hållbar upphandling: Motivan hankintapalvelun uutiskirjeet


Updaterad sist 30.07.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.