Trafik och mobilitet

Omkring en femtedel av Finlands växthusgasutsläpp härstammar från trafiken. Avgasutsläppen från trafiken försämrar också luftkvaliteten lokalt. Det här accentueras framför allt i livligt trafikerade stadsområden. Den offentliga sektorn har en avgörande roll när det gäller att utveckla trafiksystemet.

Kontroll över utsläppen i lokaltrafiken, effektiva transportanskaffningar

Kommunerna kan märkbart medverka till en minskning av utsläppen från trafiken, eftersom planläggning och samhällsplanering samt anskaffningen av transporter påverkar trafikmängderna och utsläppen. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt.

Genom trafikplanering är det också möjligt att främja en smidig trafik och energianvändningen och utsläppen i samband med transporter påverkas av vilka transporttjänster som anskaffas. Kommuninvånarna kan också genom information och marknadsföring uppmuntras att ta sig fram energieffektivt, t.ex. med cykel eller genom att köra bil ekonomiskt.

Energieffektivare arbetsresor inom den offentliga sektorn

Som arbetsgivare kan kommunerna, städerna och andra offentliga aktörer också själva påverka vilka fortskaffningsmedel deras personal använder. Målet är att styra personalens resor till och från jobbet och i arbetet i en miljövänligare och energieffektivare riktning.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.