Utbildning och information i anslutning till förbättrad energieffektivitet

Utbildning och information är viktiga verktyg när det gäller att säkerställa att åtgärderna för att effektivisera energianvändningen lyckas.

Genom att utbildning och handledning av den egna personalen i energianvändning och anskaffningar som sparar energi säkerställs till exempel att målen i kommunens eller stadens plan för effektivisering av energianvändningen uppnås.

Även invånarna ska informeras om åtgärderna och vad som eftersträvas med dem.

Kuopio stads energieffektiviseringsåtgärder och Päijänne-Tavastlands central för hållbar utveckling, det vill säga Vanamo-projektet, är bra exempel på hur utbildning och information har spelat en väsentlig roll i förbättringen av energieffektiviteten.

Kampanjer och temaveckor stöder information och utbildning

Motiva ordnar årligen två omfattande temaveckor: den nationella Energisparveckan och Trafikantveckan som utgör bra underlag för utbildningen av den egna personalen och för information till invånare.

Energisparveckan har redan firats i mer än tio år i Finland. Under Energisparveckan uppmuntras personalen till förnuftigare användning av energi och det ordnas en kampanj om möjligheterna att spara energi för invånare och kunder. Hundratals företag och organisationer medverkar årligen i Energisparveckan. Bland de medverkande är industriföretag, energibolag, kommuner och städer av olika storlek, företag inom servicebranschen och handeln, skolor och sjukhus.

Trafikantveckans aktiva aktörer är kommuner och städer som i sina områden ordnar evenemang som sporrar till hållbar mobilitet.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.