Utvärderare

Vår specialitet består i att följa upp mål och bedöma effekter. Vi producerar utredningar, analyser och bedömningar av genomslagskraften med lång erfarenhet och enastående kompetens.

Särskilt följer vi med genomslagskraften hos avtalen om energieffektivitet och energisynerna. Tillsammans med statsförvaltningens aktörer deltar vi i uppföljningen, rapporteringen och utvecklingen av hur internationella förpliktelser i anslutning till energieffektivitet och växthusgasutsläpp fullföljs i Finland.

En bra politisk åtgärd är genomslagskraftig, kostnadseffektiv och skräddarsydd för att röja undan hinder för resurseffektivitet. Den fungerar även som en del av en helhet utan överlappande styrning. Som stöd för det här målet har Motiva tagit fram ett flertal analyser över politiska åtgärder för energieffektivitet – även i internationella projekt.

Trots att olika indikatorer för uppföljning och tolkningen av dessa kan vara utmanande håller tillämpningen av dem tydligt på att växa, särskilt internationellt i anslutning till energieffektivitet. Detta förutsätter nationell vakenhet och inverkan på valet av indikatorer på EU-nivå i den utsträckning som detta är möjligt. Även i detta arbete bistår vi statsförvaltningen.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.