Kestävän ja hyvinvoivan Suomen rakentaminen on toimintamme ytimessä. Valtion kestävän kehityksen yhtiönä luotsaamme valtionhallintoa, kuntia, yrityksiä ja kuluttajia kohti energia- ja resurssitehokasta, innovatiivista sekä ennakkoluulottomasti kokeilevaa yhteiskuntaa.

Keskitymme työhön, jolla on aitoa vaikuttavuutta koko Suomen mittakaavassa. Taustalla on tutkittua ja luotettavaa tietoa sekä syvällistä tuntemusta meitä ohjaavasta lainsäädännöstä ja EU:n asettamista tavoitteista. Uskomme, että toimimalla yhdessä saamme enemmän aikaiseksi. Tehtävämme on vauhdittaa kestävää muutosta kohti parempaa huomista.

Liikevaihto 2017

6,23

M€

henkilötyövuosia 2017

58

htv

Kävijöitä verkkopalveluissa

yli 637

tuhatta

Motiva-konserni

Motiva Oy

 • Palvelee valtionhallintoa
 • Toiminta alkoi vuonna 1993 Energiansäästön palvelukeskuksena
 • Osakeyhtiöksi 1.11.2000
 • Omistaja Suomen valtio (100 %)
 • Toimitusjohtaja Hille Hyytiä

Motiva Services Oy

 • Palvelee yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä
 • Perustettu 12.12.2008
 • Ympäristömerkintä mukaan 1.1.2011
 • Omistaja Motiva Oy (100 %)
 • Toimitusjohtaja Petri Väisänen

Konserni
Liikevaihto ja henkilöstö

Pääkirjoitus
Hille Hyytiä

Toimitusjohtaja

Katso mitä olemme saaneet aikaan

Yritykset
Vastuullisuus juurtuu syvemmälle

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki
Kohti vastuullisia valintoja

Julkinen sektori
Aktiivista työtä energiatehokkuuden
ja kiertotalouden parissa

Liikkuminen ja liikenne
Kohti vähäpäästöistä liikkumista
ja liikennettä

Kiinteistöt ja rakentaminen
Neuvonta tarpeen
lainsäädännön muuttuessa

Koti ja asuminen
Asiaa energiasta,
sinulle suomalainen

Seuranta ja vaikutukset
Arvioimme paljonko on paljon

Viestintä
Monipuolista viestintää

Yhteiskuntavastuu
Kestävä kehitys
on toimintamme ydintä

Motivan toiminta-alueet

Energiatehokkuus-
sopimukset

 • Kehittäminen
 • Toimeenpanon tuki
 • Seuranta
 • Viestintä ja markkinointi

Energiakatselmukset
ja -analyysit

 • Kehittäminen
 • Asiakasneuvonta
 • Katselmoijakoulutus
 • Laadun ja tulosten seuranta
 • Markkinointi

Energiankäytön
hallinta

 • Johtamisjärjestelmät
 • Jatkuva parantaminen

Kiertotalous- ja
materiaalitehokkuus

 • Materiaalien tehokas käyttö
 • Materiaalikatselmukset
 • Elinkaariajattelun edistäminen
 • Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset

Neuvonta ja viestintä

 • Asenteisiin ja tottumuksiin vaikuttaminen
 • Kampanjat ja tapahtumat
 • Hankintapalvelu
 • Hyvät käytännöt
 • Kuluttajien energianeuvonnan koordinointi
 • Liikkumisen ohjauksen koordinointi

Seuranta ja vaikutusten
arviointi

 • Ohjelmien ja toimenpiteiden vaikuttavuus

Uusiutuva energia

 • Kestävän käytön lisääminen
 • Teknologioiden käyttöönoton nopeuttaminen

Ympäristömerkintä

 • Joutsenmerkki
 • EU-ympäristömerkki

Ympäristömyötäiset palvelut
ja tekniikka

 • Käyttöönoton nopeuttaminen