Kiinteistöt ja rakentaminen
Neuvonta tarpeen lainsäädännön muuttuessa

Kiinteistö- ja rakennusalalla odotettiin vuonna 2017 millaisiksi uudet rakentamismääräykset muodostuvat: uudet asetukset annettiinkin joulukuussa.

Vuoden aikana myös me olimme mukana muokkaamassa uusien rakennusten vaatimuksia yhdessä monien alan toimijoiden kanssa. Uudistuvat määräykset edellyttävät neuvontaa, jossa Motiva on mukana monella tavalla.

Kiinteistöalalla tulosta energiatehokkuussopimuksilla – uusi kausi vahvasti käyntiin

Toimitilakiinteistöjen sekä vuokra-asuinyhteisöjen energiatehokkuussopimuksissa uusi sopimuskausi 2017–2025 on lähtenyt vahvasti käyntiin. Kiinteistöalan jo aiemmassakin sopimuksessa mukana olleet suurimmat toimijat ovat liittyneet myös uuteen energiatehokkuussopimukseen.


Energiatehokkuutta ilmastointiin

Palvelukiinteistöjen (liike-, toimisto- ja hoiva-alan rakennusten) ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa. Jäähdytystä käyttävien ilmastointijärjestelmien kunnon arviointiin on alalla kehitetty ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimusmenetelmä. Levitimme monin keinoin viestiä tavoista ja menetelmistä ilmastoinnin energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuoden 2017 aikakana tavoitimme liki 450 000 yritystä, organisaatiota, kotitaloutta ja kansalaista.Energiatodistusneuvonta auttaa kuluttajaa

Energiatodistusneuvonta auttaa rakennusten energiatodistuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä kuluttajia että ammattilaisia, kuten energiatodistusten laatijoita ja kiinteistönvälittäjiä. Järjestämme vuosittain energiatodistusten laatijoille verkottumis- ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään aiheeseen liittyviä ajankohtaisia aiheita ja pohditaan alan tulevaa kehitystä. Energiatodistusneuvontaa hyödyntää vuosittain yli 35 000 kuluttajaa ja ammattilaista; neuvontaa annetaan verkkosivustolla ja neuvontapuhelimessa viikoittain. Neuvontatyötä teemme ympäristöministeriön toimeksiannosta ja yhteistyössä mm. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa.Energiatehokas koti opastaa pientalorakentajaa

Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6 000–7 000 pientaloa, joista yli 45 % on energialuokkaa A tai B (eli määräystasoa energiatehokkaampia). Lähes nollaenergiarakentamisen edistäjänä toimiva Energiatehokas koti –kampanja opastaa rakentajia energiatehokkaaseen rakentamiseen. Kampanjaa koordinoi Motiva ja siinä on mukana alan toimijoita niin energia-, talotekniikka- kuin talonrakennusalalta. Hankkeen päätukija on ympäristöministeriö. Energiatehokas koti-sivustolla vierailee vuosittain liki 50 000 kävijää.

Vuonna 2017 valmistauduimme opastamaan rakentajia uusiin rakentamismääräyksiin liittyen ja uutena aiheena Energiatehokas koti -kampanjaan nostettiin taloautomaatio yhdessä alan toimijoiden kanssa. Yhteishankkeessa tuotettiin aineistoa erityisesti pientalon taloautomaation hankintaan ja käyttöön liittyen.Neuvontaa biokattiloiden ja tulisijojen käyttöön

Suomessa on käytössä kiinteistöissä yli 220 000 biokattilaa ja pientaloissa reilusti yli kaksi miljoonaa tulisijaa. Kattiloiden ja tulisijojen käytön energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi käyttötavoilla ja polttoaineen laadulla. Ympäristöministeriön ja Bioenergia ry:n allekirjoittama Kutteri-sopimus edistää neuvonnan, viestinnän ja koulutuksen avulla biopolttoaineita käyttävien lämmitysjärjestelmien ja biokattiloiden energiatehokasta käyttöä. Motiva toimii yhdessä Bioenergia ry:n kanssa Kutteri-sopimuksen ja biokattilaneuvonnan toimeenpanon tukena, ja tuotamme toimijoiden käyttöön tietoaineistoa ja ohjeita. Vastaamme myös ohjelman vuosiraportin kokoamisesta. Vuonna 2017 julkaistiin Lämmitysenergiayhdistyksen ohje biolämmityslaitteistojen määräaikaishuoltoihin liittyen.2018 painopistealueet

Vuonna 2018 jatkamme kuluttajille ja ammattilaisille suunnattua energiatodistusten neuvontaa sekä työtä liike-, toimisto- ja hoiva-alan kiinteistöjen ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi. Muuttuvien rakentamismääräysten myötä neuvontaa tarvitaan entistä enemmän: Energiatehokas koti -hankkeessa sekä Taloautomaatio pientalossa -hankkeessa teemme yhdessä alan toimijoiden kanssa työtä erityisesti pienrakentajien ja remontoijien neuvonnassa.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksilla tulee olemaan vaikutusta niin rakentamiseen kuin kiinteistöjen korjaamiseen ja ylläpitoon. Seuraamme uudistustyötä ja valmistaudumme alan tuleviin tarpeisiin. Työ jatkuu myös kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten parissa: uuden kauden toimien tukeminen on tärkeä osa työtämme vuonna 2018.