Koti ja asuminen
Asiaa energiasta, sinulle suomalainen

Kuluttajien energianeuvonta on siellä, missä puolet suomalaisistakin: Facebookissa. Asiaa energiasta -sivulla ruoditaan ajankohtaisia energiavinkkejä ja esitellään inspiroivia ideoita kestävämpään arkeen.

Henkilökohtaista palvelua saa suoraan Messengerissä energianeuvojalta arkisin klo 9–16 välisenä aikana. Energianeuvonnan kotipesä on nyt verkossa osoitteessa: www.motiva.fi/koti.

Valtakunnallisessa energianeuvojien verkostossa toimiville tarjottiin tietoaineistoja, koulutusta ja verkostoitumista oman työn tueksi. Tiivistimme myös yhteistyötä kuluttajille opastusta ja palveluja tuottavien toimijoiden kanssa.

Energianeuvontaa kehitetään yhdessä Energiaviraston, ministeriöiden, Kuntaliiton, Energiateollisuus ry:n sekä neuvojaverkoston edustajien kanssa. Palvelun kehittäminen ja neuvonnan vaikuttavuuden varmistaminen ovat keskeinen tehtävämme.2017 energianeuvontaa oli tarjolla


11

alueelle

Asiaa energiasta FB-sivulla julkaisujen kattavuus


110 000

näyttöäKuluttajat sähkömarkkinoille

Ilmastonmuutos on haaste, johon ei riitä sähköntuotannon muuttuminen vähäpäästöisemmäksi. Sähkömarkkinoiden muutoksessa myös kuluttajien on käytettävä sähköä fiksummin eli energiatehokkaasti ja ajoitettava käyttöä hetkiin, jolloin puhdasta ja edullista sähköä on tarjolla. Kuluttajia opastetaan ja kannustetaan sekä energiatehokkuuteen että kysyntäjoustoon ja näihin liittyviin palveluihin.Vuonna 2017 käynnistetyssä Harkka-hankkeessa ammattikorkeakoulujen energia-, sähkö- ja talotekniikka-alan opiskelijat selvittävät kotitalouksien sähkönkäyttöä harjoitustöiden avulla. Opiskelijat selvittävät energiankäyttöä aidossa ympäristössä, tutustuvat energian hinnoitteluun ja kustannuksiin erilaisissa kotitalouksissa sekä oppivat tekemään havaintoja kiinteistön teknisistä järjestelmistä ja laitteista. Samalla kertyy tietokanta energianeuvontaa tekevien ja palveluja tarjoavien käyttöön.

Lampputieto auttaa kierrättämään lamput oikein

Käytöstä poistettujen lamppujen kierrätys on tärkeää, koska näin niistä saadaan talteen arvokkaita materiaaleja uudelleen käytettäväksi. Lamppujen ohella myös muut valaistustuotteet, kuten koristevalot ja jouluvalosarjat, kirkasvalolamput sekä kiinteällä lampulla varustetut peilikaapit, on toimitettava keräyspisteeseen. Motiva jakaa tietoa lamppujen kierrätyksestä sekä hyvästä valaistuksesta Lampputieto-palvelun kautta. Vuonna 2017 palveluja käytti lähes 110 000 suomalaista.Lämpöpumput kiinnostavat

Motiva selvitti laajalla kyselyllä taloyhtiöiden kokemuksia ja tietoja lämpöpumppuinvestoinneista. Yleisimmät syyt investointeihin olivat energian ja kustannusten säästö sekä kiinteistön jälleenmyyntiarvon kasvattaminen. 75 prosenttia vastaajista, joiden taloyhtiöissä oli tehty lämpöpumppuinvestointi, arvioi sen nostaneen kiinteistön arvoa. Noin puolet totesi lämpöpumppuinvestoinnin laskeneen myös yhtiövastiketta.75 %


lämpöpumppuinvestoinnin tehneestä
totesi kiinteistön arvon nousseen

50 %


lämpöpumppuinvestoinnin tehneestä
totesi yhtiövastikkeen laskeneen

Sertifiointi antaa takeet asentajasta

Uusiutuvan energian laiteasentajien ja alan toimijoiden osaamista kehitetään Suomessa määrätietoisesti. Mukana kehitystyössä ovat uusiutuvan energian valtakunnalliset yhdistykset, täydennyskoulutukseen erikoistuneet oppilaitokset, ympäristöministeriö ja Motiva Oy.

Sertifiointi takaa ammattitaidon aurinkosähkö-, aurinkolämpö-, biolämpö- ja lämpöpumppuasennuksissa. Vuonna 2017 tuli uusia sertifioituja asentajia 11 kpl. Yhteensä sertifioituja asentajia on tällä hetkellä 73.Vuoden 2018 painopistealueet

Vahvistamme edelleen yhteistyötä energianeuvojien verkostossa ja palvelemme kuluttajia myös Facebookin ja www.motiva.fi -sivuston avulla. Tuotamme tietoa kysyntäjoustosta ja herätämme kuluttajia ymmärtämään energiamarkkinoiden murrosta ja jokaisen omaa roolia kokonaisuudessa. Kampanjoimme aurinkosähköstä herättääksemme mielenkiintoa aurinkosähköön omakotitaloissa. Uudentyyppinen aurinkosähköäkotiin.fi -verkkopalvelu auttaa selvittämään aurinkosähkön soveltuvuuden omaan käyttöön ja oman alueen palvelutarjoajat. Syksyllä tarjoamme työkaluja taloyhtiöille energia-asioiden edistämiseen.