Yhteiskuntavastuu
Kestävä kehitys on toimintamme ydintä

Yhtiömme koko toiminta rakentuu kestävän ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamiseen. Olemme antaneet lupauksen vihreän kasvun edistämisestä.

Lupauksen antaminen osoittaa, että sitoudumme valtioneuvoston Cleantech-strategian toteuttamiseen. Lisäksi olemme jäsenenä Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston Ilmastokumppanit-hankkeessa. Jo vuonna 2016 liityimme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen tavoitteena vauhdittaa Suomen resurssiviisasta taloutta materiaalitehokkuussopimuksilla.

Ympäristösuunnitelmamme ohjaa meitä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2017 valmistelimme toimiston muuttoa entistä energiatehokkaampiin ja monipuolisiin monitoimitiloihin. Keskiössä ovat toimistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät ratkaisut, ympäristöystävälliset ja kotimaiset hankinnat sekä jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätys. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien risteyskohdassa. Henkilökuntaa kannustetaan kestävään liikkumiseen ja joukkoliikenteen käyttöön. Henkilöstölle tarjotaan joukkoliikennelippu työsuhde-etuna.

Hyödynnämme tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelytoimittajia. Olemme lisäksi mukana Ympäristömerkinnän Vihreät Valinnat -hankintaverkostossa.

Hyvinvoiva henkilöstö on sydämen asiamme

Toimintamme perusta on hyvinvoiva henkilöstö. Tarjoamme ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ostettuna koko henkilökunnalle työterveyspalvelut, jota on täydennetty henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella. Halukkaat voivat vuosittain ottaa influenssarokotuksen. Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia mm. liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Järjestämme vuosittain henkilöstön työhyvinvointipäivän sekä yhteisen toiminnan suunnittelupäivän. Esimiehiä kannustetaan varhaisen tuen mallin (VATU) mukaiseen toimintaan. Vuoden 2017 aikana tarjosimme jokaiselle kehonkoostumusmittauksen sekä halukkaille mahdollisuuden FirstBeat-hyvinvointianalyysiin ja järjestimme liikuntakisoja. Osallistuimme joukkueella Helsinki Midnight Runiin. Panostamme arjen pieniin yllätyksiin, joita toteutamme vuoden aikana.

Motiva-konsernin palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 60 henkilöä, joista Motiva Oy:n palveluksessa oli 46 henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa oli 57 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa 3 henkilöä. Työntekijöiden keski-ikä oli 45,5 vuotta, ja keskimääräinen työsuhteiden pituus koko konsernissa runsaat 8 vuotta ja Motiva Oy:ssä yli 8,7 vuotta.

Yhtiön hallituksessa oli vuoden 2017 lopussa kaksi nais- ja kolme miesjäsentä. Konsernin henkilöstöstä naisia oli 78 prosenttia ja miehiä 22 prosenttia. Motiva Oy:n johtoryhmän jäsenet olivat kaikki naisia vuoden 2017 lopussa.