Energiatehokas höyryn ja lauhteen siirto

Höyry on välttämätön käyttöhyödyke useimmissa tehtaissa, mutta höyry-lauhde-järjestelmän energiatehokkuuteen ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota.

Energiatehokas höyry- ja lauhdejärjestelmä voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 10–20 prosenttia.

Motivan vuonna 2011 tekemän arvion mukaan suomalaisten teollisuuslaitosten höyry-lauhdejärjestelmien energiansäästöpotentiaali on 1,9 TWh eli noin 3 prosenttia teollisuuden käyttämästä höyrystä. Tämä vastaa yhteensä noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta ja on kustannussäästönä noin 50 miljoonaa euroa.


Älä päästä höyryä hukkaan. Vuodot höyryputkiston voivat aiheuttaa vuosittain kymmenien tuhansien eurojen turhat kulut.

Taulukko. Vuodot putkistossa aiheuttavat turhia kustannuksia [Motiva, 2015].
höyry- ja lauhdejärjestelmän vuodot aiheuttavat kustannuksia

Tuota tehokkaasti, minimoi häviöt

Usein kiinnitetään paljon huomiota höyryn tuotannon tehokkuuteen ja optimointiin, mutta tärkeää on myös vähentää höyryn kuljetuksessa syntyviä häviötä. Energiatehokkuustarkasteluun on hyvä ottaa mukaan koko prosessi höyryn tuottamisesta sen siirtoon ja käyttöön.

Minimoi vuoto-, paine- ja lämpöhäviöt, kiinnittämällä erityistä huomiota höyryjärjestelmän suunnitteluun, käyttöön ja huoltoon.

Hyvin suunniteltu on puoliksi säästetty

Höyry- ja lauhdeverkoston suunnittelussa putket kannattaa mitoittaa tarvittavan loppupaineen mukaan ja virtausta haittaavia turhia mutkia, venttiileitä ja liitoksia kannattaa välttää. Putket sekä niihin liitetyt komponentit on hyvä lämpöeristää huolellisesti ja prosessissa esiintyvät vuodot tulee korjata. Myös lauhteen keräykseen tulee kiinnittää huomiota. Lauhteen sekä hönkähöyryn palauttaminen prosessiin lisää energiatehokkuutta ja tuo säästöjä.

Ohjeita:
Ohjeistus höyry- ja lauhteen siirtojärjestelmien käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle (pdf) (2.1 MB)

Höyry- lauhdesiirtojärjestelmän energiatehokkuuden mittausopas (pdf) (1.5 MB)

Höyryn ja lauhteen siirtojärjestelmän energiakatselmuksen tarkennettu toteutusohje (pdf) (11 MB)Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017