Energiatehokas ilmastointi ja jäähdytys

Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus on tärkeää etenkin niissä rakennuksissa joissa on ilmastointi eli jäähdytystä sisältävä ilmanvaihto- tai muu tilojen viilennykseen tarkoitettu järjestelmä.

Suunnittelemalla, käyttämällä ja ylläpitämällä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä oikein, energiaa ei kulu turhaan ja rakennuksessa saavutetaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus sekä ilmastointijärjestelmän energiakatselmus hyviä työkaluja, kun tarvitaan tietoa siitä, miten järjestelmät toimivat ja mitä toimintaa voidaan tehostaa.

Suunnittelija:
 • Järjestelmien hyvä huollettavuus on otettava huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Rakennusautomaatiojärjestelmästä ei pidä tehdä liian monimutkaista.
 • Ohjaus ja automatiikka varmistavat sen, että koko ilmastointijärjestelmä toimii oikein – ei pelkästään jäähdytysjärjestelmä.
 • Rakennusautomaatiojärjestelmässä tulisi olla näkyvillä jäähdytyksen toiminta-arvoja, esimerkiksi kylmäkertoimet.
 • Muista päällekkäisen jäähdytyksen ja lämmityksen estäminen rakennusautomaation ohjauksissa.

Ylläpitäjä:
 • Pidä lämpötilat suunnitellulla tasolla, talvella lämmityksessä asetusarvot voivat olla matalammalla kuin kesällä jäähdytyksessä. Aina ei tarvitse jäähdyttää liikaa: kesällä lämpötila voi liukua enemmän.
 • Seuraa, että asetusarvot, käyttöajat ja ohjaukset pysyvät oikeina ja tarpeenmukaisina. 
 • Ilmoita omistajalle toistuvista turhista rakennusautomaation hälytyksistä, selvitä niiden syy ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.
 • Tarkista sekä automaatiojärjestelmästä että paikan päällä huoneissa, etteivät lämmitys ja jäähdytys toimi samanaikaisesti.
 • Seuraa jäähdytyksen toimintaa myös talvella ja arvioi, miksi silloinkin tarvitaan koneellista jäähdytystä, vapaajäähdytystä tai kaukojäähdytystä.

Omistaja:
 • Järjestelmän käyttöönotto vaatii jo varhain myös kiinteistöhuollon osallistumista.
 • Ota huomioon, että kiinteistöhuolto ei voi osata kaikkea. Erityisosaamista vaativiin tehtäviin tulee hankkia alan ammattilainen.
 • Huoltosopimus asiantuntevan kylmähuoltoliikkeen kanssa on yksi ylläpidon peruspilareista.
 • Ylläpitoa ja huoltoa ei kannata kilpailuttaa niin äärimmilleen, ettei tarvittaviin toimenpiteisiin varata riittävästi aikaa.
 • Seuraa energiankulutusta.

Käyttäjä:
 • Selvitä, miten itse voit käyttää ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmää oikein ja energiatehokkaasti.
 • Ilmoita kiinteistöstä vastaavalle taholle, jos huomaat selviä muutoksia huonelämpötiloissa tai muissa sisäolosuhteissa.


Sivua päivitetty viimeksi 19.9.2017