Tuotannon materiaalitehokkuus

Yrityksistä löytyy runsaasti materiaalinsäästöpotentiaalia. Käytännön tehostamistoimet voivat liittyä paitsi raaka-aineiden käyttöön ja tuotantotapojen parantamiseen, myös innovaatioiden kehittämiseen koko tuoteketjussa.

Materiaalitehokkuutta voi parantaa huomattavasti myös sellaisissa yrityksissä, joissa ei juuri synny tehtaan ulkopuolelle vietävää jätettä. Tehostamispotentiaalia voi olla esimerkiksi yrityksen sisäisissä kierrätysvirroissa, laatuvirheiden aikaisemmassa havaitsemisessa tai niin sanotun ylilaadun tekemisessä.


10 tapaa parantaa yrityksen materiaalitehokkuutta:

  1. Kartoita toiminnan materiaali- ja energiavirrat. Materiaalikatselmuksella materiaali- ja energiavirrat voidaan inventoida luotettavasti.

  2. Selvitä raaka-aineiden käytön tehostamismahdollisuudet. Hukkavirtoja saadaan usein kuriin tuotantomenetelmiä optimoimalla. Kun jätemääriä saadaan pienennettyä, pienentyvät jätteiden käsittelyyn liittyvät suorat ja välilliset kustannukset. Materiaalikatselmus paljastaa tehostamiskohteet.

  3. Kehitä järjestelmällinen tapa huomioida ympäristönäkökohdat jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Hyviä neuvoja löytyy Tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen verkoston verkkosivuilta.

  4. Selvitä lopputuotteiden ympäristövaikutukset elinkaariarviointimenetelmiä käyttäen.

  5. Kartoita mahdollisuudet siirtyä haitattomampiin raaka-aineisiin ja/tai materiaaleihin tai korvaavaan vähäpäästöisempään teknologiaan.

  6. Selvitä mahdollisuudet sivutuotteiden hyötykäyttöön. Myös muilta yrityksiltä voi löytyä prosessissa hyödynnettäviä sivutuotteita tai uusiomateriaaleja, jotka ovat usein neitseellisiä raaka-aineita edullisempia.

  7. Tutki mahdollisuuksia siirtyä aineettomiin tuotteisiin tai palveluihin. Voisiko yrityksenne tarjota materiaalitehokkuuspalveluita muille?

  8. Kehitä yrityksen hankintaosaamista. Huomioimalla ympäristönäkökohdat hankinnoissa voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä ja ympäristöhyötyjä.

  9. Viesti toiminnan ja tuotteiden ympäristöominaisuuksista sidosryhmille.

  10. Johdon sitoutuminen ja tuki on edellytys hyvälle lopputulokselle. Materiaali- ja energiatehokkuus kannattaa liittää osaksi yrityksen strategiaa ja johtamisjärjestelmää. Johdon tehtävänä on varmistaa riittävät resurssit, osaaminen ja motivaatio.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 11.10.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.