Teolliset symbioosit kiertotalouden edistäjinä

Teollisessa symbioosissa pyritään materiaalien ja raaka-aineiden suljettuun kiertoon luonnon ekosysteemien tavoin. Teolliset symbioosit säästävät luonnonvaroja ja edistävät niiden kestävää käyttöä sekä järkevää materiaalikiertoa. Kun jätteitä ja sivutuotteita hyödynnetään entistä paremmin, samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teolliset symbioosit ovat työkalu yritysten ja alueiden resurssitehokkuuden, materiaaliomavaraisuuden ja biotalouden edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään.

Britanniassa kansallinen teollisia symbiooseja edistävä ohjelma National Industrial Symbiosis Programme (NISP) on tuottanut noin 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Taloudellisen edun lisäksi sillä on saavutettu myös huomattavia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä.

NISP on Suomen vastaavan kansallisen toimintamallin (FISS = Finnish Industrial Symbiosis System) esikuva. FISS-malli auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista. Valitut alueelliset organisaatiot tekevät käytännön työn alueensa yritysten keskuudessa. (ks. kuva sivun lopussa).

Teollisten symbioosien edistämisessä ja uusien ratkaisujen löytämisessä hyödynnetään asiantuntijapoolin asiantuntijoita. Poolin avulla saadaan saadaan oikeat asiantuntijat ja viimeisin tutkimustieto käyttöön symbioosien edistämiseksi ja toisaalta tieto tunnistetuista tutkimustarpeista voidaan viestiä tutkimusorganisaatioille.

FISSin organisointi

Toimintaa koordinoi Motiva, jonka roolina on:
  • hallinnoida kansallista resurssitietokantaa ja www-portaalia: teollisetsymbioosit.fi
  • toimia alueellisten toteuttajien tukena ja linkkinä alueiden välillä
  • hoitaa toimintamalliin liittyvää koordinointia ja viestintää
  • kehittää asiantuntijayhteistyötä ja koota toimintaa tukeva ”asiantuntijapooli" ja
  • raportoida tuloksista kansallisella tasolla.

Motiva huolehtii teollisia symbiooseja edistävän toimintaprosessin tuotteistamisesta ja jatkokehittämisestä sekä laadun ylläpidosta.

Käytännön työtä tehdään aluehankkeissa, joissa autetaan toimijoita löytämään oikeat kumppanit, asiantuntijat ja mahdollistajat sekä avustetaan symbioosien toteutuksessa. Toiminnalla tavoitellaan lisäarvoa ja vaikuttavuutta kaikille symbioosiin osallistuville toimijoille niin alueellisesti kuin kansallisesti tarkastellen.
FISS toiminnan koordinointi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017