Sivukartta

Ajankohtaista
Tapahtumat
Tapahtumahaku
Motiva nyt! -uutiskirje
Uutiskirjetilaus
Kampanjat
Energiansäästöviikko
Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko
Liikkujan viikko
Motivan muut verkkopalvelut
Avoimet työpaikat
Muut tiedotteet
2017
2012
Motiva Oy
Yhteystiedot
Henkilöstö
Mediayhteyshenkilöt
Motivan organisaatio
Motiva Oy:n hallitus
Motivan johtoryhmä
Motiva-konsernin strategia
Motivan arvot
Motiva-konsernin eettiset ohjeet
Toimintakatsaus
Toimitusjohtajan katsaus 2015
Energiatyöohjelma 2015
Palvelut ja tuotteet
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Energy Soundscapes -konsertti
Motivan ympäristösuunnitelma
Motiva työnantajana
Motiva Services Oy
Yhteystiedot
Palvelut ja tuotteet
Motiva Services Oy:n hallitus
Ympäristömerkintä
Asiakkaat
Toimialueet
Energiakatselmustoiminta
TEM:n tukemat energiakatselmukset
TEM:n ohjeet energiakatselmustoiminnalle
TEM-energiakatselmustoiminnan yleisohjeet
Energiakatselmus käynnistämisestä seurantaan
Katselmustoiminnan käynnistäminen
Katselmuskohteiden valinta ja budjetointi
Katselmusten organisointi ja vastuuhenkilöiden valinta
Katselmustuen hakeminen
Katselmointihankkeen aloitus
Katselmuksen kenttätyöt
Katselmusten tuloksellisuuden ja laadun takaaminen
Katselmuksen raportointi
Katselmustuen maksatus
Säästötoimenpiteiden toteuttaminen
Katselmusten uusiminen ja päivittäminen
Katselmus- ja investointituet
Energiakatselmustuet
Energiakatselmustuki: onko yrityksemme suuri yritys?
Investointituet
ESCO-hankkeiden tuki
Energiakatselmusmallit
Kiinteistön energiakatsastus
Kiinteistön energiakatselmus
Teollisuuden energiakatselmus
Teollisuuden energia-analyysi
Prosessiteollisuuden energia-analyysi
Voimalaitoksen energia-analyysi
Kaukolämpökatselmus
Käyttöönottokatselmus
Seurantakatselmus
Kuljetusketjujen energiakatselmus
Energiakatselmusten tarkennetut toteutusohjeet
Pätevöityneet energiakatselmoijat
Energiakatselmuksia raportoineet LVI- ja sähköyritykset
Teollisuuden energiakatselmuksia raportoineet yritykset
Energiakatselmoijien peruskurssi
Katselmoijan työkaluja
Katselmuksissa havaitut säästömahdollisuudet
Toimistorakennukset
PK-teollisuus
Koulut ja oppilaitokset
Sairaalat
Uimahallit
Tilastotietoa katselmuksista
Säästöpotentiaali palvelusektorilla
Säästöpotentiaali pk-teollisuudessa
Sektorikohtaiset säästöpotentiaalit
Rakennuskohtaiset säästöpotentiaalit
Säästötoimenpiteet
Säästötoimenpiteiden kannattavuus
TEM-tuet katselmustoiminnalle
Sektorikohtaiset volyymit
Säästöpotentiaali – julkinen tuki
Pätevöityneet katselmoijat vuosittain
Palvelusektorin ominaiskulutuksia
Kuljetusketjujen energiakatselmus
Kuljetusketjujen energiakatselmuksen hyödyt
Kuljetusten energiansäästöpotentiaali teollisuusyrityksissä
Esimerkki teollisuusyrityksen kuljetusketjusta
Kuljetusketjujen energiakatselmuksen pilottiyritykset
OMG Harjavalta Nickel Oy
Parma Oy
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Kuljetusketjujen energiakatselmuksen katselmoijat
Kuljetusketjujen energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohje ja esimerkkiraportti
Uusiutuvan energian kuntakatselmus
Kuntakatselmusprosessi
Tilastotietoa kuntakatselmuksista
Kuntakatselmoijat
Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus
Vastuuhenkilökoulutus
Vapautuminen pakollisista katselmuksista
Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+
Muut energiakatselmukset
Asuinkerrostalojen energiakatselmus
ESCO-palvelu
ESCO-palvelu käytännössä
ESCO-palvelun hyödyt ja soveltuvuus
ESCO-palvelun yleiskuvaus
Tarvekartoitus ESCO-hankkeen lähtökohtana kunnissa
ESCO-hankerekisteri
ESCO-yritykset Suomessa
ESCO-esimerkkejä
Energiatehokkuussopimukset
Energiatehokkuussopimukset 2008-2016
Energiansäästösopimukset 1997-2007
Sopimustoiminnan perusteet
Sopimustoiminta eri alueilla
Kattavuus
Etuja sopimukseen liittymisestä
Sopimukseen liittyminen
Tulosten raportointi
Energiakatselmustuet
Investointituet
Säästöinvestointien toteutus ja rahoitus
Sopimusten vaikutukset
Osapuolet ja roolit
Sopimustoiminnan arviointi ja jatko
Teollisuus
Toiminta ja tulokset 1997-2007
Teollisuus, liittyneet yritykset 1997-2007
Lisätietoja
Energia-ala
Energia-ala, liittyneet yritykset 1997-2007
Toiminta ja tulokset 1997-2007
Kunta-ala
Kunnat ja kuntayhtymät, liittyneet 1997-2007
Valtion kiinteistöyksiköt 1997-2007
Toiminta ja tulokset 1997-2007
Lisätietoja ja linkit
Öljyala
Toiminta ja tulokset 1997-2007
Joukkoliikenne
Ohjelman tavoitteet
Ohjelmakauden toimintasuunnitelma
Miksi kannattaa liittyä
Miten liitytään
Rahoitus
Sopimukseen liittyneet yritykset
Toiminta 2006-2007
Lisätietoja ja linkit
Tavaraliikenne
Ohjelman tavoitteet
Ohjelmaan liittyminen
Ohjelman projektit
Ohjelman seuranta
Rahoitus
Toiminta 2006
Lisätietoja ja linkit
Asuinkiinteistöala 2002-2009
Miten sopimukseen liitytään
Asuinkiinteistöala, liittyneet
Toiminta ja tulokset
Lisätietoja ja linkkejä
Kiinteistö- ja rakennusala
Kiinteistö- ja rakennusala, liittyneet 1997-2007
Toiminta ja tulokset 2007
Lisätietoja
Materiaalitehokkuus
Poliittiset puitteet materiaalitehokkuuden edistämiselle
Materiaalitehokkuuden edistäminen EU-tasolla
Materiaalitehokkuuden edistäminen Suomessa
Materiaalitehokkuuden parantaminen yrityksissä
Miten parantaa yrityksen materiaalitehokkuutta?
Materiaalikatselmukset
Kysymyksiä ja vastauksia materiaalikatselmuksesta
Miten materiaalikatselmus tehdään?
Materiaalikatselmuksen vaatima aika ja kustannus
Materiaalikatselmuksia tekevät yritykset
Mitä materiaalikatselmuksen jälkeen?
Materiaalikatselmusten tuloksia Suomessa
Materiaalikatselmustoiminnan tuloksia
Materiaalikatselmusmenettelyn taustaa
Materiaalivirtojen kustannusanalyysi, MFCA
Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu
Lainsäädännöllinen ohjaus
Tuotelähtöinen ympäristöjohtamisen osaamisverkosto
Ekosuunnittelu käytännössä
Materiaalitehokkuuteen perustuvien liiketoimintamallien kehittäminen
MASCO-palvelut
Materiaalivirtojen hallinta liiketoimintamallina
Kemikaalien hallinnan palvelut
Materiaalitehokkuuspalvelut jäte- ja ympäristönhuoltoyrityksissä
Konsulttipalvelut
Miten tarjota materiaalitehokkuus-palveluja?
Materiaalitehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali
Materiaalitehokkuutta osto-osaamista kehittämällä
Materiaalitehokkuuden parhaita käytäntöjä
Materiaalitehokkuuden edistäminen kunnissa
Kaikki lähtee tavoitteiden asettamisesta
Hankinnat ja osto-osaamisen kehittäminen
Hyvän hankinnan ABC
Motivan hankintapalvelu
Huomioi elinkaarikustannukset
Hanki tuotteiden sijaan ratkaisuja tarpeisiin
Esimerkkejä materiaalitehokkaista hankinnoista
Yhdyskuntasuunnittelu ja infrarakentaminen
Kaavoituksella keskeinen rooli
Materiaalitehokkuus infra- ja maarakentamisessa
Katu- ja tiesuunnittelu
Uusiomateriaalit maarakentamisessa
Tuhkan hyötykäyttö
Heikkolaatuisten maa-ainesten hyötykäyttö
Materiaalitehokas talorakentaminen
Rakennusten ympäristöluokitus-järjestelmät
Rakennusmateriaalit
Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö
Jätteiden hyötykäytön edistäminen ja jätteen synnyn ehkäisy
Työkaluja jätteen synnyn ehkäisyyn
Materiaalitehokkuuden ja jätteen synnyn ehkäisyn ero
Materiaalivirtojen alueellinen tarkastelu
Motivan rooli materiaalitehokkuudessa
Materiaalitehokkuustesti
Teolliset symbioosit
Esimerkki teollisen ekologian soveltamisesta – NISP-ohjelma
Uusiutuva energia
Uusiutuva energia Suomessa
Politiikkatoimien vaikuttavuus
Tilastotietoa
Uusiutuvan energian tuet
Syöttötariffi
Investointituet uusiutuvalle energialle
Maatalouden investointituet
Energia-avustukset kuluttajille
Motivan uusiutuvan energian hanketoiminta
Bioenergian edistäminen
Bioenergy4Business-hanke
Lämmönhankinnan ratkaisut yrityksissä -tilaisuus 26.-27.10.2016
Tuulivoiman edistäminen
Päättyneet uusiutuvan energian projektit
Baltic Sea Region Bioenergy Promotion 2009-2014
Hajautettu energiantuotanto 2012-2013
Uusiutuvan energian tilastoinnin kehittämistarpeet 2010-2011
Innovaatiopalvelut 2008-2009
PK-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007
Seminaarit
Raportit
Tietokannat
GreenEnergyCases
Mukaan GreenEnergyCases -palveluun
Uusiutuvan energian hankehakemisto
Sertifioidut asentajat
Sertifiointikoulutus
Sertifikaattihakemus
Aurinkoenergia
Aurinkolämpö
Aurinkolämmön perusteet
Aurinkolämmön passiivinen hyödyntäminen
Aurinkolämpöjärjestelmät
Aurinkokeräinten hyötysuhteet
Nestekiertoiset keräimet
Tasokeräimet
Tyhjiöputkikeräimet
Rakennuksiin integroidut järjestelmät
Ulkouima-altaiden lämmitys
Ilmakeräimet
Järjestelmän muut osat
Kytkentä muihin lämmitysjärjestelmiin
Sähkölämmitys
Öljylämmitys
Puu- tai muu biomassalämmitys
Maalämpöpumppu
Kaukolämpö
Kaukolämmön tuottaminen aurinkolämmöllä
Teollinen aurinkolämpö
Hankinta ja asennus
Hinnat ja kannattavuus
Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus
Aurinkolämpöjärjestelmän sijoittelu
Aurinkolämpöjärjestelmän asennus
Aurinkolämpöjärjestelmän käyttö
Aurinkolämmön varastointi
Varastointi vesivaraajaan
Yhdistelmävaraajat
Vanhan varaajan hyödyntäminen
Maalämpöpiirin hyödyntäminen aurinkolämmön varastoinnissa
Lämmön varastointi talon rakenteisiin
Kausivarastointi
Huolto ja kunnossapito
Kokemuksia aurinkolämmöstä
Passiivienergiarivitalo, Naantali
Rivitalo, Kangasala
Hybridilämmitysratkaisu kerrostalossa, Lahti
Passiivikerrostalo, Oulu
Alanurmon koulu, Lapua
Sakarinmäen koulu, Sipoo
Kaukolämpövoimala Løgumkloster, Tanska
Aurinkolämpöyhteisö, Kanada
Energiatehokaskoti-hankkeen seurantakohteet
Säädökset
Aurinkolämpösanasto
Lisätietoja
Linkkejä ja lähteitä
Hankkeen rahoittajat
Aurinkosähkö
Aurinkosähkön perusteet
Auringonsäteilyn määrä Suomessa
Auringosta sähköä
Ennen järjestelmän hankintaa
Järjestelmän kannattavuus
Sähköverkkoon kytketty omakotitalo – vaihtosähkö
Sähköverkkoon kytketty toimistorakennus – vaihtosähkö
Sähköverkkoon kytkemätön loma-asunto – tasasähkö
Lupa-asiat
Lainsäädäntö ja muu ohjaus
Rakentaminen
Turvallisuus
Verkkoon liittäminen
Aurinkosähköjärjestelmät
Aurinkosähköteknologiat
Aurinkosähkösovellukset muissa kuin rakennuskohteissa
Uusia teknologioita ja toimintamalleja
Järjestelmän valinta
Tarvittava laitteisto
Verkkoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä
Verkkoon kytkemätön aurinkosähköjärjestelmä
Aurinkosähköjärjestelmän teho
Aurinkosähkön yhdistäminen muihin energiajärjestelmiin
Aurinkosähköjärjestelmien hinta
Aurinkosähkötuotannon taloudellinen tukeminen
Hankinta ja asennus
Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus
Mitoitusmenetelmiä
Pohjakulutukseen perustuva mitoitus
Keskimääräinen tai enimmäiskulutus kesällä
Nollaenergiamitoitus
Sähköenergian omavaraisuus
Verkkoon kytkemättömien järjestelmien mitoitus
Verkkoon kytketty vai verkkoon kytkemätön järjestelmä
Varautuminen laajennuksiin
Aurinkopaneelien asentaminen
Aurinkosähköjärjestelmän käyttö
Tuotannon optimaalinen hyödyntäminen
Sähkön varastointi
Ylijäämäsähkön myynti
Huolto ja kunnossapito
Kokemuksia aurinkosähköstä
Esimerkkikohteita
Omakotitalo, Helsinki
Omakotitalo, Lahti
Leinilän tila, Mäntyharju
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta
Viikin ympäristötalo, Helsinki
Espoo Logistiikka -liikelaitos, Espoo
Liikekeskus, Salo
Kerrostalo Herttoniemessä, Helsinki
Seurantakohteita
Porin uimahalli
Saarijärven keskuskoulu
Jyväskylän yliopisto
Mikkeli, Emolan omakotitalo
Lisätietoja
Aurinkosähkösanasto
Yleisimmin kysytyt kysymykset
Linkkejä ja lähteitä
Bioenergia
Bioenergian käyttö
Puuenergian käyttö
Energiaa metsästä
Metsähake
Tuotanto
Varastointi
Polttoaineen toimitus
Energiapuun mittaus
Metsäteollisuuden sivutuotteet ja kierrätyspuu
Metsäenergian tuet
Puuenergiaa kestävästi
Puulämmitys kiinteistöissä
Polttopuut
Pelletit ja briketit
Pelletit
Pelletin säilytys ja siirto
Puupellettisiilon rakennusohje
Briketit
Keskuslämmityskattilat
Keskuslämmityskattiloiden historiaa
Alapalokattila
Yläpalokattila
Käänteispalokattila
Stokeripoltin
Etupesäpoltin
Kaksoispesäkattila
Kodin tulisijat
Avotakka ja takkasydän
Varaava takka
Leivinuuni
Liesi
Metallitulisijat
Vesikiertoinen tulisija
Energiaa pelloilta
Peltobiomassat
Ruokohelpi
Olki ja jyvät
Muut peltobiomassat
Peltoenergian tuet
Biokaasu
Biokaasupotentiaali
Biokaasun tuotantoprosessi
Biokaasun hyödyntäminen
Biokaasun tukiratkaisut
Luvat ja hyväksynnät
Kasviöljyt
Mahdollisuudet ja haasteet
Peltobiomassojen mahdollisuudet
Peltobiomassatuotannon haasteet
Sivuvirtojen käytön mahdollisuudet ja haasteet
Bioenergian tuotantotekniikka
Polttotekniikasta yleisesti
Lämmöntuotannon laitos- ja kattilatyypit
Polttotekniikka kiinteille polttoaineille
Kiinteän biopolttoaineen palaminen
Poltinpoltto
Arinapoltto
Leijupoltto
Polttotekniikka nestemäisille polttoaineille
Nestemäisen biopolttoaineen palaminen
Nestepoltin
Polttomoottori
Soodakattila
Polttotekniikka kaasumaisille polttoaineille
Kaasumaisen biopolttoaineen palaminen
Puukaasureaktori
Kaasupoltin
Kaasumoottori
Kaasuturbiini
Lämmön talteenottokattila (kombikattilat)
Pien-CHP
Lämpökeskussimulaattori
Lämpökeskussimulaattorin toimintaperiaate
Energiantuotannon tuet
Sääntely
Rakennuslupa
Ympäristönsuojelulaki
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
Liikenteen biopolttoaineet
Muita biopolttoaineita
Kierrätyspolttoaineet
Kierrätyspolttoaineiden lähteet
Kierrätyspolttoaineiden tuotanto
Kierrätyspolttoaineiden käyttö
Lämpöyrittäjyys
Lämpöä metsästä – Metsäenergian monet hyödyt -elokuva
Parman ontelolaattatehtaan lämpö
Tehokkaasti puulla
Biokattiloiden määrä Suomessa
Pilkekattilan tehokas käyttö
Biokattiloiden päästömittauksia ja tiedon tarpeita
Biokattilaneuvonta
Hankkeet ja rahoitus
Rahoitus
Rahoitusohjelmat
Kansainväliset ohjelmat
Rahoittajat, muut rahoituslähteet
Ohjeita bioenergiahanketta suunnitteleville
Hakemuksen tekeminen
Kansainvälisten hankkeiden erityispiirteitä
Vinkkejä hankkeiden hallinnoijille ja suunnittelijoille
Tietolähteitä
Biopolttoaineiden lämpöarvoja
Bioenergiasanastoa
Kehittäminen ja rahoitus
Laskureita
Yhdistykset ja edunvalvonta
Bioenergiasta nyt! -uutiskirje
Lämpöpumput
Lämpöpumpputeknologiat
Maalämpöpumppu
Poistoilmalämpöpumppu
Ilma-vesilämpöpumppu
Ilmalämpöpumppu tukilämmityslähteenä
Sähkön pientuotanto
Kuluttaja, alle 50 kVA
Suunnittelu ja asennustyöt
Etsi tietoa laitteistoista
Lainsäädäntö ja velvollisuudet
Pientuotannon tuet
Yhteydenotto kuntaan
Yhteys sähköverkkoyhtiöön
Yhteys sähkökauppiaaseen, ylijäämäsähkön myynti
Yritys, 50 kVa–2 MVA
Suunnittelu ja asennustyöt
Tietoa laitteistoista
Lainsäädäntö ja velvollisuudet
Pientuotannon tuet
Yhteydenotto kuntaan
Yhteys sähköverkkoyhtiöön
Yhteys sähkökauppiaaseen ja ylijäämäsähkön myynti
Tuulivoima
Tuulivoimateknologia
Tuulivoiman ympäristövaikutukset
Tuuliatlas – tuulisuustiedot kartalle
Pientuulivoima
Tuulivoimakysely 2013
Vesivoima
Vesivoimateknologia
Pienvesivoima
Neuvonta ja koulutus
Energiatoimistot
Puuenergianeuvonta
Koulutus
Rahoitus
Hanke- ja projektirahoitus
EUREKA-klusteri
EAKR-rahastot
Horisontti 2020
LIFE-ohjelma
Pohjoismaiden ministerineuvoston hankerahoitus
Tekes
Verkkojen Eurooppa
Valmistelurahoitus ja rahastot
EEEF-rahasto
ELENA-valmistelurahoitus
Finnvera
Tukimuotoja
ESCO-tuki
Katselmus- ja investointituet
Joukkorahoitus
Kansainvälinen toiminta
BUILD UP Skills Finland
Viestintämateriaalit
Markkinointimateriaalit
BUILD UP Skills -koulutusmateriaalit
BUILD UP Skills -utbildningsmaterial
BUILD UP Skills – õppematerjalid
Учебные материалы по энергоэффективному строительству BUILD UP Skills
BUILD UP Skills -seminaariaineistot
BUILD UP Skills -loppuseminaari 14.03.2016
Laatua työmaalle energiaosaamista kasvattamalla – BUILD UP Skills keskustelutilaisuus 09.12.2015
Rakentamisen laatu ja tulevaisuuden haasteet 10.12.2014
Vaihe I (2011-2013)
EnR-verkosto
GreenBuilding-ohjelma
IEE-ohjelma
IEE-ohjelma 2013
IEE-ohjelman tiedotustilaisuuden 2013 esitysaineistot
RusAudit
Kohdealueet ja hyödynsaajat
Projektin lähtökohdat
Tarpeet ja mahdollisuudet
Koulutustilaisuudet
Projektiosapuolet
Energiakaselmus- koulutusohjelma Koulutuskeskus UMITC TEBE
Kuluttajien energianeuvonta
Energianeuvonnan kehittäminen
Ohjausryhmä
Energianeuvonta maakunnissa
Energianeuvonnan pilot-hankkeet
Rahoitettavat hankkeet 2011
Biopoint - Kestävän energianeuvonnan pilothanke Forssassa
Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa
Energianeuvontaa kuntalaisille ja loma-asukkaille Kuhmoisissa ja Padasjoella
Energiatehokkuutta korjaamiseen ja rakentamiseen Pohjois-Karjalassa
Etätöissä mutta läsnä
Isännöintiyritykset ja isännöitsijät energianeuvojina taloyhtiöissä
Kotkan rakentamisen ja asumisen energianeuvonnan kehittäminen
Loma-asukkaiden energia- ja ekotehokkuusneuvonta
Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvonta (Negawattineuvonta)
Talotekniikan neuvonta loma-asujille
Rahoitettavat hankkeet 2010-2011
Energiaviisas kuluttaja – kuluttajien energianeuvonnan toteuttaminen Keski-Suomessa
Pirkanmaan kuluttajien energianeuvontaverkosto
Kuluttajien energianeuvonta, Etelä-Pohjanmaa
Kuluttajien energianeuvonta Porin Seudulla
Voimaa Varsinais-Suomesta
Ilmasto info -neuvontakeskus Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle
Marttojen energianeuvontahanke
Energianeuvonta kerros- ja rivitaloyhtiöissä
Energiatehokkuutta pientaloon
Karpalo – Virettä kotien energianeuvontaan
Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella
Energianeuvontakäytännön aloittaminen Rovaniemellä
Kotitalouksien ja rakentajien energianeuvontaa Keski-Uudenmaan KUUMA-kunnissa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä
Liikkuva 2010-2011
Kuluttajien energianeuvonnan koordinointi
Energiansäästön neuvonta kodinkonemyymälässä
Seuranta ja vaikuttavuus
eneuvonta.fi -verkkoportaali
Julkinen sektori
Energiankäytön tehostaminen
Kiinteistöjen energianhallinta
Rakennusten energiakatselmukset
Kulutusseuranta
Kulutuksen normitus
Mitä ovat lämmitystarveluvut?
Vertailukausi- ja paikkakunnat, korjauskertoimet ja lämmitystarveluvut
Laskukaavat: Lämmitysenergiankulutus
Laskukaavat: Lämmin käyttövesi
Lämmitysverkoston perussäätö
Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus
Kiinteistöjen käyttäjien opastus
Esimerkkejä energiankäytön tehostamisesta
Toimistolaitteet
Työasemat ja näytöt
Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet
Energia- ja ympäristömerkit
Käyttäjien opastus ja ohjeistus
Valaistus
Sisävalaistus
Katu- ja ulkovalaistus
Hankinnat
Suunnittelun ohjaus
Koulutus ja tiedotus energiatehokkuuden parantamisessa
Esimerkki: Kuopio
Esimerkki: Päijät-Hämeen kestävän kehityksen keskus
VALTTI – energiatehokkaan valaistuksen tietopankki ja työkalut -projekti 2015-2016
Energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma
Energiankäytön tehostamissuunnitelma
Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelma
Työkalut ja ohjeet energiatehokkuussuunnitelman toteuttamiseksi
Energiakatselmukset
Julkiset hankinnat
Liikennejärjestelmä
Yhdyskuntasuunnittelu
Eko-Viikki
Eko-Viikin jatkoselvitysprojekti 2006-2008
Eko-Viikin seurantaprojekti
Tuet ja rahoitus
Uusiutuvan energian käyttöönotto
Ammattikeittiöt
Ammattikeittiön energiatehokkuusvinkit
Hankinnat
Kulutusseuranta
Laitteiden energiatehokas käyttö
Astianpesu
Kylmäsäilytys ja -jäähdytys
Padat
Yhdistelmäuunit
Liedet
Jakelulaitteet
Ilmanvaihto
Ympäristöosaava ammattikeittiö
Lisätietoa
Energiaopetus koulutusohjelmissa
Energia-alalla tarvitaan monialaista osaamista tulevaisuudessa
Selvitys energia-asioiden sisältymisestä eri kouluasteiden opetukseen
Korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opetukseen enemmän energiansäästöopetusta
Koulut ja oppilaitokset
Aktiivista oppimista ja konkreettisia säästöjä
Mihin kouluissa kuluu energiaa?
Energiakatselmus oppilastyönä
Koulun energiaseuranta
Vinkkejä koulun energiansäästöön
Energiansäästöviikkoa viettämään
Valaistus
Lampputyypit
Lampunvalinta
Lamppujen kierrätys
Tehtäviä
Käytännön opetusesimerkkejä
Energiansäästöviikko Martin koulussa
Energiasäästöviikko Järvikodon päiväkodissa
Energiansäästöviikko Pitkäjärven koulussa
Kokeellisia töitä uusiutuvien energialähteiden opetukseen Vantaan Peltolan koulussa
Rakennettu ympäristö energiaopetuksessa Toivion koulussa
Media-analyysi energia-asioista Turun normaalikoulussa
Energia-aiheiset opetusmateriaalit
Active Learning – itse tekemällä oppii parhaiten!
Sateenkaarentekijät
Myllärin tuulivoimaa
Maapallopeli
Neuvokkaaksi roolipelikorteilla
Salaperäiset kirjaimet – Vartsu Variksen energiakierros
Muita opetusmateriaaleja
Ilmasto.nyt -opintokokonaisuus
Vierailukohteita
Energiaa Suomessa -hankkeen voimalaitosvierailut
Helenin Energiatori, Helsinki
Meri-Porin tuulipuisto ja opastuskeskus, Pori
Tekniikan museo, Helsinki
Tiedekeskus Tietomaa, Oulu
Tiedekeskus Heureka – Tiedepuisto Galilei, Vantaa
Voimalamuseo, Helsinki
Kansainvälisiä projekteja
Kids4Future – Sateenkaarentekijät kestävän kehityksen edistäjinä
Active Learning – tekemällä oppii parhaiten!
Yritykset
Hallitse ja tehosta yrityksen energiankäyttöä
Yrityksen sitoutuminen
Resurssit
Tavoitteet
Nykytilan selvitys
Nykytilan selvitys – Menetelmiä
Energiakatselmukset
Paineilma-analyysi
Kylmää tehokkaasti -analyysi
Pinch-analyysi
Energiainventaariolistat puutuoteteollisuudelle
Energiankäytön tehostamistoimenpiteet
Säästötoimenpiteiden arviointi
Säästötoimenpiteiden toteutus ja rahoitus
Tuotannon energiansäästö
Höyry ja lauhde
Sähkömoottorit
Paineilma
Prosessien lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmät
Pumppaus
Valaistus
Ylijäämälämmön hyödyntäminen
Teollisuuden uunit
Teollisuusuunin energiankäytön tehostaminen
Lämmönsiirto
Tehtaan tekninen eristys
Säästötoimenpiteet – ESCO-palvelu
Hankintojen toteuttaminen
Hankintojen arviointi
Hankintojen toteutus ja rahoitus
Hankintaohjeet
Energianhankinta
Sähkönhankinta
Lämmönhankinta
Uusiutuvan energian hankinta
Seuranta ja raportointi
Energiankäytön ja energiatehokkuuden seuranta
Raportointi
Tiedotus ja viestintä
Energiatehokkuuden arviointi
Energiatehokkuussopimukset
Katselmustoiminta
Energiakatselmukset
Materiaalikatselmukset
Energiakatselmus- ja investointituet
Uusiutuva energia
Hankinnat
Energiatehokkaiden laitteiden hankinta
Kuljetuspalvelujen hankinta
Rakentaminen
Millainen on energiatehokas pientalo?
Energiatehokkaan talontekijän muistilista
Matalaenergiatalon määritelmiä
Rakentajan ohjeet
Hankkeistus
Suunnitteluvaihe
Toteutusvaihe
Asiantuntijaroolit
Tarkastus ja katselmointi
Työmaa
Työmaan valvonta
Työmaan logistiikka
Rakennustyömaan ongelmakohdat
Hyvä talo
Tontin valinta
Tilojen suunnittelu
Lämmitys
Ilmanpitävyys
Ilmanvaihto
Vesi- ja viemärilaitteet
Ikkunat
Valaistus
Lämmitysjärjestelmän valinta
Lämmitysmuodot
Hake-, pilke- ja halkokattilat
Ilma-vesilämpöpumppu, UVLP
Ilmalämpöpumppu tukilämmityslähteenä
Kaukolämpö
Lämpöä kotiin verkosta
Kaukolämmön hinta
Kaukolämmön tuotanto uudistuu
Maakaasu
Maalämpöpumppu, MLP
Pellettilämmitys
Poistoilmalämpöpumppu
Sähkövaraajat ja -kattilat
Öljylämmitys
Lämmönjaon vaihtoehdot
Vesikeskuslämmitys
Ilmakiertoiset lämmönjakojärjestelmät
Huonekohtainen sähkölämmitys
Mihin lämpöä tarvitaan?
Näin lämmitysjärjestelmä toimii
Tukilämmitysjärjestelmät
Vertaile lämmitysjärjestelmiä
Perusteita valinnan tekemiseen
Lämmitysjärjestelmien kustannukset
Pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri
Energiatodistus
Liikenne
Viisaan liikkujan valinnat
Asuinpaikan vaikutus
Autojen yhteiskäyttö
Etätyö ja etäpalvelut
Kimppakyyti
Liityntäpysäköinti
Lomamatkat
Juna- ja pyörämatkailu
Lentäminen ja laivamatkailu
Lähipalvelujen käyttö
Taksi
Vaihtoehtoja omalle autolle
Laskureita
Matkalla Suomessa -peli
Laskentaperusteet
Pelin toteutus
Matkalla Suomen kaupungeissa -peli
Taloudellisen ajon laskureita
Kävely ja pyöräily
Sähköpyörä
Joukkoliikenne
Henkilöautoilu
Valitse auto viisaasti
Automalli
Autotyyppi
Bensiiniauto
Flexfuel- eli korkeaseosetanoliauto
Dieselauto
Kaasuauto
Hybridiauto
Ladattava hybridiauto
Täyssähköauto
Polttokennoauto
Konversiot ja jälkiasennussarjat
Sähköauton lataustekniikka ja turvallisuus
Auton varustelu
Työsuhdeauton valinta
Vaihtoehtoiset käyttövoimat
Autoilun kustannukset
Esimerkkilaskelma autotyyppien kokonaiskustannuksista
Ajoneuvotekniikka
Aerodynamiikka ja ajovastukset
Akut
Kori ja alusta
Moottoritekniikka
Bensiinimoottori
Bensiinimoottorin energiatehokkuuden parantaminen
Dieselmoottori
Dieselmoottorin energiatehokkuuden parantaminen
Flexfuel eli etanoli-bensiiniauto
Hybridiautot
Hybridiautotyypit
Kaasuautot
Polttokennoautot
Sähköautot
Sähkömoottorityypit
Renkaat
Vaihteistot
Energialähteet
Bensiini
Diesel
Korkeaseosetanoli E85
Uusiutuva diesel
Maakaasu ja biokaasu
Sähkö
Vety
Muut energialähteet
Henkilöautojen energiamerkintä
EU-kulutussyklit
EU:n rengasmerkintä
Henkilöautojen päästömääräykset
Ekoauto
Ekoauto 2013 valinta
Ekoauto 2012 valinta
Ekoauto 2011 valinta
Ekoauto 2010 valinta
Ekoauto 2009 valinta
Ekoauto 2008 valinta
Ekoauto 2007 valinta
Ekoautot 1996-2013
Käyttäjäkokemuksia
Flexfuel-auto
Kaasuauto
Ladattava hybridi
Sähköauto
Auton valintaan ja käyttöön liittyviä verkkopalveluja
Ajoneuvotekniikka- ja polttoainesanasto
Yhteistyökumppanit
Taloudellinen ajotapa
Vinkit – ennen ajoon lähtöä
Vinkit – ajon aikana
Moottorin esilämmitys
Esilämmitintyypit
Näin pidät esilämmittimen kunnossa
Tutkittua tietoa esilämmityksestä
Auton sähkölaitteiden käyttö
Järkevä auton käyttö
Automatkojen ketjuttaminen
Reitin ja ajankohdan valinta
Taloudellisen ajon koulutus
ECOWILL-koulutusstandardi
ECOWILL-kouluttajat
Viisaan liikkumisen edistäminen
Viisaan liikkumisen edistämisestä
Liikkumisen ohjaus – Käsite, sisältö ja tausta
Viisaan liikkumisen toimijat
Liikenteen kysynnän hallinta
Viisaan liikkumisen hankkeet
Liikkumisen ohjauksen ohjelma
Rahoitettavat hankkeet 2012-2013
Fillaristit-palvelun hyödyntäminen ja käytön tehostaminen
Hyvä työpaikka pyörällä
Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat
Kävellen kauppaan, pyöräillen postiin – yhteistoimintamalli lähiasiointireittien kehittämiseksi
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein
Liikennekäärme-peli
Liikkuva 2012-2013
Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit
Työpyöräile! – Uusia kulkutapoja elämään
Virka-autot yhteiskäyttöön Porvoossa ja Tampereella
Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla
Kokeile edes kerran – kestävän liikkumisen vaihtoehdot
Janakkalan kunnan viisaan liikkumisen koordinaattori 2012-2013
Rahoitettavat hankkeet 2010-2011
Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma
Ohjausryhmä
Liikkumisen ohjauksen toimenpidepaletin luominen HSL:ään
Ohjausryhmä
Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2010-2011
Ohjausryhmä
Liikkumisen ohjauksen toteuttaminen Tampereen seudulla
Ohjausryhmä
Askel hyvään liikkumiseen – Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä
Ohjausryhmä
Älykästä työmatkaa! -hanke Jyväskylässä
Ohjausryhmä
Vantaankosken aseman yritysten työpaikkaliikennesuunnitelmat
Ohjausryhmä
Pyöräily ja sosiaalinen media
Ohjausryhmä
Matkakeskusten toteutussuunnitelma ja joukkoliikenteen edistäminen
Ohjausryhmä
Opiskelijoiden liikkumisen ohjaus, Kasarmimäen kampusalue
Ohjausryhmä
Liikkumisen ohjauksen ohje peruskouluille pääkaupunkiseudulla (LOOP)
Ohjausryhmä
Julkisen lähipalveluverkoston vaikutukset kestävään liikkumiseen – menetelmän kehittäminen vaikutusten arvioimiseksi
Ohjausryhmä
Tehokas yhteiskäyttöautojärjestelmä asuntoalueella
Ohjausryhmä
Aineistot
Verkottumistapaaminen 30.9.2010
Liikkumisen ohjaus -ohjelman ohjausryhmä
Liikkumisen ohjauksen valtionavustus
Rahoitettavat hankkeet 2016
Tietoa hankkeille
Rahoitettavat hankkeet 2015
Tietoa hankkeille
Rahoitettavat hankkeet 2014
Valtionavustushankkeiden 2014 infotilaisuus
Pyöräilyn seurantajärjestelmän kehittäminen Espoossa
Porin kaupungin joukkoliikenteen GPS-paikannus ja asiakasinformaation tuottaminen
Hattulan viisaan liikkumisen koordinaatiotoiminta
Helsingin seudun liikenne – Liikkumisen ohjaus
Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä
Joensuun seudun neljä pyöräilyvuodenaikaa
Liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden kehittäminen Jyväskylässä
Työmatkaliikenteen kehittäminen Kemissä
Koulumatkojen kävely ja pyöräily Kokkolassa
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn näkyvyyden edistäminen ja imagon parantaminen Kouvolassa
Lappeenrannan kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla
Liikkumisen ohjauksen vakiinnuttaminen Oulun seudulla
Viisaan liikkumisen edistäminen Porvoossa
Rautalammin kuntakeskuksen viisaan liikkumisen aktivointihanke
Viisaan liikkumisen edistäminen Tampereella
Viisaan liikkumisen edistäminen Varsinais-Suomessa
Utajärven kunnan pyöräilyn edistäminen
Kangasalan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman jalkauttaminen
Rahoitettavat hankkeet 2013
Viisaan liikkumisen edistäminen Hyvinkäällä
Järvenpään kaupungin viisaan liikkumisen koordinoinnin kehittäminen
Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma
Sähköbussikokeilu Porvoossa
Lapin liikkumisen ohjaus
Viisas liikkuminen Tampereella
Haminan kaupungin Liikkumisen ohjauksen hanke
Liikkuva Jyväskylä
Kymenlaakson Ajovälitys Oy – Treenipirssi
Liikkumisen teemavuosi Padasjoella
Vihdin kunnan kävelyn ja pyöräilyn karttamateriaalin tuottaminen
Joukkoliikenteen GPS-paikannus ja asiakasinformaation tuottaminen Porissa
Kokkolan pyöräilykaupunkiohjelma
Oulun seutu ympärivuotisen pyöräilyn malliksi
Kuopio: Savilahden kampus- ja työpaikka-alueen liikkumisenohjaus
Liikkumisen ohjaus Kainuulla ja Koillismaalla
HSL:n liikkumisen ohjaus
Hämeenlinnan seudun viisaan liikkumisen koordinaattori 2014 -hankkeen toiminnan suunnittelu
Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-Suomessa 2013
Rahoitettavat hankkeet 2012
Kävelyn ja pyöräilyn T&K
Kävelyn ja pyöräilyn T&K 2015
Hankekuvaukset 2015
Kävelyn ja pyöräilyn T&K 2014
Kävelyn ja pyöräilyn T&K 2013
Viisaan liikkumisen kohderyhmät
Työpaikat
Edelläkulkijat kertovat
Työnantajan keinoja
Työkalut työnantajalle
Palveluntarjoajat ja paikalliset toimijat
Tietopankki asiantuntijoille
Lapset ja nuoret
Toteutettuja hankkeita
Viisaan liikkumisen verkosto – VILI
Tapahtumat
Uutiskirjeet
Aineistot
Liity jäseneksi
Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi
Ammattiliikenteen energiatehokkuus
Joukkoliikenteen energiatehokkuus
Johtaminen, ohjaus ja suunnittelu
Johtaminen
Ohjaus
Suunnittelu
Ajoneuvokaluston hankinta ja ylläpito
Henkilöstön osaaminen
Tavaraliikenteen energiatehokkuus
Johtaminen, ohjaus ja suunnittelu
Johtaminen
Ohjaus
Suunnittelu
Ajoneuvokaluston hankinta ja ylläpito
Henkilöstön osaaminen
Taksiliikenteen energiatehokkuus
Johtaminen, ohjaus ja suunnittelu
Ajoneuvokalusto
Henkilöstön osaaminen
Henkilö- ja tavarankuljetusten hankinta
Perustietoa liikenteestä ja ympäristöstä
Henkilöliikenteen määrä
Tavaraliikenteen määrä
Liikenteen energiankulutus ja pakokaasupäästöt
Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön
Liikenteen projekteja
TransSmart 2014-2016
Päättyneet liikenneprojektit
ECOWILL 2010-2013
HDEnergia 2003-2005
HDEnergia-projektit
Mittausmenetelmien kehitys
Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutukset
Ajoneuvon energiankulutuksen mallinnus
Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen
Rengashäviöiden minimointi
Poltto- ja voiteluainetekniset keinot polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi
Ajoneuvojen huolto ja päivitys
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien luominen
Kuljetusyritysten energia- ja ympäristöseuranta järjestelmät
Linja-autojen ajoprofiilit
Kuljettajien koulutusmateriaali
Esimerkkikortit
Rahoittajatahot
INTERACTION – Säästöä tavarakuljetuksiin
Hankkeen osapuolet
Työpajat
Elintarviketeollisuuden kuljetukset - työpaja 1
Kaupan kuljetukset - työpaja 1
Kuntien jätekuljetukset - työpaja 1
Työpaja 2
INTERACTION-raportit
INTERACTION-esimerkki: Munakunta
Lämpö- ja kylmäenergian varastointi kuljetusvälineissä – PCM-akku
PCM-akkujen käyttökohteet ja teknologia
PCM-akku elintarvikekuljetuksissa
PCM-akku verivalmisteiden kuljetuksissa
PCM-lämpöakku jakeluautossa
PCM-akku-projektin tutkijaosapuolet ja rahoittajat
PCM-akku-projektin raportit ja seminaarit
momo Car-Sharing – Halpaa, helppoa ja fiksua autoilua autojen yhteiskäytöllä
Autojen yhteiskäyttö -tietokortit
Kustannusvertailu – autojen yhteiskäytöllä säästää
Palvelun tarjoajia
Ulkomaisia linkkejä
Seminaariesityksiä
Älä hiilee liikenteessä -seminaari
Liikenne ja maankäyttö 2009 -päivät
Autojen yhteiskäyttö Tampereelle (8.2.2010)
Autojen yhteiskäyttö Turkuun (9.2.2010)
Yksi auto – monta käyttäjää. Kuinka yhteiskäytöllä tehostetaan autoilua kaupungeissa? (21.9.2010)
Tietoa hankkeesta
RASTU 2006-2008
RASTU-projektit
Euro 4/5 autojen suorituskyky
Euro 4/5 autojen poltto- ja voiteluaineet
Ajoneuvotekninen kehitystyö
Ajoneuvojen IT-sovellukset
Linja-autojen liikennöinnin optimointi
Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät
Menetelmäkehitys
Pakokaasututkimus
RASTU-raportit
Loppuraportti
Vuosiraportit
Ajoneuvotekniikka
Poltto- ja voiteluaineet
Seuranta- ja raportointijärjestelmät
Seminaarit
Rastu-hankkeen päätösseminaari 4.11.2009
Liikenteen ympäristöhaasteet – Ilmasto ja ilmanlaatu -seminaari 4.12.2007
Raskaan ajoneuvokaluston tutkimusseminaari 9.5.2006
Rahoittajat
Tutkijaosapuolet
TransEco 2009-2013
Treatise-hanke
Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI)
Pilotit
Ryhmätyö 17.3.2011
TYKELin pilottien verkostoitumistilaisuus 4.9.2012
Työpaja 4.3.2011
Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013
Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä -jatkohanke (TYKELI II) 2014-2015
Viisas kulkutavan valinta, alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys 2014-2015
Pilottien esittelyt
Hankkeessa tuotettu aineisto
Kohti viisasta liikkumista aluekehitys- ja kiinteistötasolla –seminaari 24.11.2015
ENDURANCE 2013-2016
Seuranta ja indikaattorit kestävässä kaupunkiliikenteessä -seminaari 16.9.2015
Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua -verkkoseminaari 8.5.2015
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa -työpaja 8.10.2014
Koti ja asuminen
Mihin energiaa kuluu
Lämmönkulutus
Sähkönkulutus
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006
Vedenkulutus
Näin säästät energiaa
Lämmönsäästö
Sisälämpötila
Sauna
Sähkönsäästö
Keittiö
Pyykinpesu ja kuivaus
Valaistuksen ABC
Viihde-elektroniikka
Tietokoneiden sähkönsäästö
Vedensäästö
Viilennä viisaasti kesällä
Vinkkejä pakkasiin varautumiseen
Jouluiset energiansäästövinkit
Jouluvalojen sähkönkulutus
Loma-asuminen
Energianeuvonta
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari
Ohjelman tulokset
Elvari-ohjelmassa julkaistut aineistot
Energiatehokas sähkölämmitys
Sähkölämmityksen keskeisimmät tehostamiskeinot
Sähkölämmityksen järkevät uudistukset
Huonelämpötilat, patterit ja termostaatit
Kodinohjausjärjestelmä
Lattialämmitys
Lisälämmittimet
Lämmin vesi
Ilmanvaihto
Seuraa sähkönkulutusta
Vuodenaikojen vaikutus lämmitykseen
Lämpöpumpun hankinta
Ilmalämpöpumppu
Ilma-vesilämpöpumppu
Maalämpöpumppu
Ostajan opas
Ekosuunnittelu
Energiamerkintä
Kylmäsäilytyslaitteet
Astianpesukoneet
Pyykinpesukoneet
Kuivaavat pyykinpesukoneet
Kuivausrummut
Uunit
Liesituulettimet
Pölynimurit
Televisiot
Lamput ja valaisimet
Huoneilmastointilaitteet
Sähköinen energiamerkintä
Ohjeet valmistajille, maahantuojille ja jälleenmyyjille
Kodinkoneet
Kylmäsäilytys
Uunit ja liedet
Astianpesukoneet
Pyykinkäsittely
Pienlaitteet
Lepovirta-asetus ja ulkoiset teholähteet
Muut ympäristömerkinnät
Tietotekniikka
Tietokoneet
Näytöt
Tulostimet ja muut oheislaitteet
Valaistus
LED-lamput
Energiansäästölamput
Viihde-elektroniikka
Televisiot
Digisovittimet
Muu viihde-elektroniikka
Vaikuta hankinnoilla
Aineettomat hankinnat
Auton valinta
Energiamerkintä
Ikkunoiden energialuokitus
Ikkunoiden energiatehokkuus
Ikkunoiden energialuokitusmerkki
Luokitellut ikkunat
Tarjouspyyntömalli
Ikkunoiden valmistajille ja maahantuojille
Ikkunoiden energialuokituksen hakemusmenettely muuttui huhtikuussa 2015 (Tiedote 13.3.2015)
Hakumenettelyohje
Luokitussäännöt
Asiantuntijoiden valtuutus
Energiaikkuna-logo
Kodinkoneet
Pyykinkäsittely
Kylmäsäilytys
Ruokahävikki Suomessa
Sähkön kilpailuttaminen
Sähkön alkuperä
Valaistus
Energiansäästölamppu
Euroopan komission asetus (N:o 244/2009) lamppujen energiatehokkuudelle
Asetuksen (N:o 244/2009) vaatimukset lamppujen laadulle
Viihde-elektroniikka ja tietokoneet
Vältä turhaa jätettä
Ympäristömerkit
Taloyhtiöt
Näin vaikutat asukkaana
Energiaeksperttitoiminta
Toiminta käyntiin
Kuinka käynnistää toiminta?
Eri toimijoiden roolit
Kokemuksia energiaeksperttitoiminnasta
Energiaekspertin tukimateriaalit
Tietoja energian- ja vedenkulutuksesta
Energia- ja vesikustannusten vaikutus taloyhtiön hoitokuluihin
Energia- ja vesikustannusten vaikutus asumiskuluihin
Esimerkki sähkökustannusten muodostumisesta
Esimerkki kaukolämpökustannusten muodostumisesta
Lämmitysenergiankulutus
Kiinteistösähkönkulutus
Huoneistosähkönkulutus
Esimerkkejä huoneistokohtaisesta sähkönkulutuksesta
Vedenkulutus
Sisäilmasto
Lähtötilanteeseen tutustuminen
Tapaaminen isännöitsijän kanssa
Tapaaminen kiinteistönhoitajan kanssa ja kiinteistökierros
Asukas-/osakaskysely
Kulutusseuranta
Huoltokirja
Kuntoarvio, energiakatselmukset
Energiatodistus
Energiaekspertin apuvälineet
Lämmöntuotto, kaukolämpö
Lämmöntuotto, öljy
Vesikiertoinen patterilämmitys
Lämmityksen säätökäyrä ja lämpimän käyttöveden oikea lämpötila
Ilmanvaihtojärjestelmä
Vesimaksut
Energiatehokkuuden parantaminen
Suunnitelmallinen toiminta
Sopivat sisälämpötilat
Ilmanvaihdon toiminta
Ikkunoiden ja ovien tiiveys
Vesikalusteet
Vedenkäyttötottumukset
Kiinteistösähkö
Kesäajan sisälämpötilan hallinta
Korjaushankkeet
Energiahankinnat
Energiatodistus
Tuet ja avustukset
Asuinrakennusten energiakorjauksien toimenpidelaskuri
Energiatehokkuussopimus
Energiankulutus ja seurantatiedot
Patteriverkoston perussäätö
Patteriverkoston osat
Patteriverkoston toiminta
Lämmityksen energiatehokkuus
Milloin perussäätö on tarpeen toteuttaa?
Perussäädön toteutus
Tilaajan ohje
Viisi vinkkiä perussäätöön
Esimerkki: Taloyhtiö 1 Helsingissä
Esimerkki: Taloyhtiö Tampereella
Jätehuolto
Sähköautojen latauspisteet
Aurinkosähkön hyödyntäminen sähköauton latauksessa
Taustatietoa
Ohjauskeinot
Direktiivit
Ekosuunnitteludirektiivi
Energiamerkinnät ja EnergyStar
Energiapalveludirektiivi
Energiatehokkuusdirektiivi
Päästökauppadirektiivi
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
Uusiutuvan energian direktiivi (RES-direktiivi)
Energia- ja ilmastostrategia
Päästökauppa
Syöttötariffi eli takuuhintajärjestelmä
Energiatehokkuussopimukset
Energiakatselmukset
Energiatuet
Vihreät sertifikaatit
Energiankäyttö Suomessa
Energian kokonaiskulutus
Energian loppukäyttö
Sähkön hankinta ja kulutus
Hiilidioksidipäästöt
CO2-laskentaohje energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskentaan
CO2-laskentaohje – Yksittäinen kohde
CO2-laskentaohje – Yhteenvedot
CO2-päästökertoimet
Energiatehokkuusindikaattorit
Energiasanasto ja -yksiköt
Energiasanasto
Teho- ja energiayksiköt
Energiatoimistot
Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto, Thermopolis Oy
Helsingin Energiatoimisto
Keski-Suomen Energiatoimisto
Kokkolanseudun Energiatoimisto
Satakunnan Energiatoimisto
Tampereen Energiatoimisto
Varsinais-Suomen Energiatoimisto, VALONIA
Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuudesta
Periaatepäätöksen vaikuttavuusarviointi
Energiatehokkuustoimikunta
Taustaraportit ja tiedotteet
Julkaisut
Ohjeet
Kaikki julkaisut
Energiatehokkuus
Energiakatselmukset
Energiakatselmuksesta käytäntöön
ESCO-toiminta
In English
Energiatehokkuussopimukset 2008-2016
Energiatehokkuussopimukset 2017-2025
Energiansäästösopimukset 1997-2007
Energiansäästöviikko
Hankinnat
Kiinteistö- ja palveluala
In English
Koti ja asuminen
På svenska
Koulut ja oppilaitokset
Perusopetus (1-6 lk)
Perusopetus (7-10 lk)
Liikenne
På svenska
Lämmitysjärjestelmät
Maatalous
På svenska
Materiaalitehokkuus
In English
Motiva-konserni
In English
Rakentaminen
På svenska
Teollisuus
In English
Uusiutuva energia
Lämpöyrittäjyys
In English
På svenska

Sivua päivitetty viimeksi 11.9.2014

Tulosta sivu