Kuluttajien energianeuvonta Suomessa

Kuluttajien energianeuvonnan neuvontajärjestelmän ytimen muodostaa vuonna 2013 avattu neuvontaportaali, maakunnallinen neuvonta varmistaa puolestaan alueellisen saavutettavuuden ja paikallistuntemuksen.

Valtakunnallisesti yhtenäisen neuvonnan kehittäminen jatkuu muun muassa neuvontaportaalin ja yhteisten menetelmien osalta. Tavoitteena on, että maksuton energianeuvonta tavoittaa suomalaiset tasapuolisesti.

Neuvonnassa hyödynnetään Motivan tuottamia aineistoja ja menetelmiä. Neuvontaportaali tarjoaa keskitetyn alustan sähköisille neuvontapalveluille ja materiaaleille. Motiva kehittää energianeuvontaa valtakunnallisten neuvontajärjestöjen kanssa.

Energianeuvonta maakunnissa

Maakuntaliitot, maakuntien keskuskaupungit tai niiden valtuttamat toimijat järjestävät alueellista neuvontaa suunnitelmallisesti omien resurssiensa puitteissa. Neuvontaorganisaatioina toimivat muun muassa energiatoimistot sekä, kaupunkien ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaiset.

Neuvonnan järjestämisessä korostetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja neuvontatoimien alueellista koordinointia, jotta alueellinen osaaminen ja voimavarat saadaan järkevästi ja tehokkaasti käyttöön. Energianeuvonnan hyviä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa energiayhtiöt, viranomaiset sekä muut neuvontaorganisaatiot ja järjestöt.

Motiva seuraa ja arvioi neuvontapalvelujen laatua sekä tarjoaa tuki- ja koulutuspalveluja neuvontakumppaneilleen.

Maakunnissa energianeuvonta tuo tiedon kuluttajan lähelle. Neuvojat järjestävät info- ja koulutustilaisuuksia, osallistuvat messuille ja tapahtumiin, osa tarjoaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä tietoa omissa verkkopalveluissa ja palvelupisteissä.

Palveluja tuotetaan maakunnan omista lähtökohdista, mikä vaikuttaa palveluvalikoimaan ja sen kattavuuteen eri alueilla. Oman alueen palvelutarjonnan voi tarkistaa suoraan maakunnan energianeuvojalta tai oheisesta linkistä: Energianeuvonta maakunnissa.

Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti alueellista energianeuvontaa vuonna 2012 valtion budjettivaroista yli 400 000 eurolla. Kuntien oma rahoitusosuus on pääsääntöisesti vähintään puolet toimintasuunnitelmassa esitetystä kustannusarviosta. Tavoitteena on laajentaa rahoituspohjaa tulevina vuosina Euroopan aluekehitysrahaston turvin.

Energianeuvonnan järjestämisestä on tehty tarkka suunnitelma kuluvalle vuodelle, ja alustavat suunnitelmat yltävät vuoteen 2016 saakka.


Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2016

Tulosta sivu