Edellinen Seuraava
korjausrakentamisen toimittajatilaisuus

teollisuuden uunit

MOTIVA TIEDOTTAA


Tiedotteet

29.1.2015 Omakotitalojen energiatodistusten hinnat laskeneet

Omakotitalojen energiatodistusten hinnat ovat laskeneet vuodesta 2013. Olemassa olevan omakotitalon energiatodistus maksoi vuonna 2014 keskimäärin noin 300-360 euroa, kun vuonna 2013 todistus maksoi yli 500 euroa. Uudisomakotitalon energiatodistuksen hinta on noin 150-200 euroa, kun vuonna 2013 se oli hieman alle 300 euroa.

Lue lisää

28.1.2015 Motiva Services Oy parantaa suuryritysten energiatehokkuutta

Vuoden alusta voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä tekemään toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi joko energiakatselmuksiin tai energiatehokkuuden hallintajärjestelmiin liittyen. Motiva Services Oy tarjoaa tähän keinot.

Lue lisää

23.1.2015 Uusi supersankari Suomessa

Tokaluokkalaisten energiakilpailun voitti Milkman – supersankari, joka osaa ja haluaa tulla kierrätetyksi. Voitokkaan animaatiotyön supersankarin toiminnasta suunnitteli ja toteutti Launeen peruskoulun 2b-luokka Lahdesta.

Lue lisää

 


MUUT TIEDOTTEET


29.1.2015 TEM: Hallitus esittää muutosta hakesähkön tuotantotukeen järeän puun osalta

Hallitus antoi 29.1.2015 esityksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Esitys on osa kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvyn parantamiseksi annettua kokonaisuutta. Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on tänä vuonna 15,9 euroa megawattitunnilta. Turpeen veroalennuksen toteutuessa vuoden 2016 alussa tuki nousisi 18 euroon megawattitunnilta.

Lue lisää

29.1.2015 Energiateollisuus ry: Metsähakkeen tukirajaus lisäisi byrokratiaa ja vaarantaisi metsäenergian käytön lisäystavoitteet

Hallituksen tänään päättämä esitys jakaa metsähakkeen tuki kahteen luokkaan on ristiriidassa metsähakkeen käytön lisäämistavoitteen sekä byrokratian ja hallinnollisen taakan vähentämistavoitteiden kanssa. Lausuntokierroksella se sai murskakritiikin. Ihmettelemme hallituksen kiirettä viedä esitystä kovalla kiireellä eteenpäin, vaikka sen sisältö on monin tavoin ongelmallinen, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Lue lisää

29.1.2015 YM: Korjaus- ja energia-avustuksiin myönnetään 40 miljoonaa ja tulorajoja korotetaan 15 prosentilla

Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan saa korjaus- ja energia-avustuksiin myöntää 40 miljoonaa euroa valtion asuntorahastosta. Avustusten myöntämisessä painotetaan edelleen hissien asentamista jälkikäteen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä liikkumisesteiden poistamista asuinrakennuksissa. Avustusten painopisteenä ovat myös vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Lue lisää