Edellinen Seuraava
Aurinkosähkö-banneri 570 piks

BUS BANNERI

eneuvonta – banneri

MOTIVAN TIEDOTTEET


Tiedotteet

28.4.2016 Energiatehokas koti Rakentajakysely 2016: Millainen on energiatehokas talo?

Energiatehokas talo koostuu monesta tekijästä, ja talon rakennuttajat tai rakentajat tekevät päätöksiä omien tarpeidensa mukaan. Joku painottaa hyvää tekniikkaa, toinen tehokkaita rakenteita. Jollekin on tärkeää pieni energiankulutus tai talon materiaalit, joku haluaa ehdottomasti rakentaa hirsitalon. Mistä energiatehokas talo rakentuu ja mitkä asiat rakentajille ovat tärkeitä? Tätä selvitetään Motivan koordinoiman Energiatehokas koti -hankkeen Rakentajakyselyssä.

Lue lisää

25.4.2016 Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon

Motiva on julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on helpottaa sähköajoneuvojen latauspisteiden toteuttamista yksityisissä kiinteistöissä. Latauspaikkojen nykyinen niukka määrä hidastaa ladattavien autojen yleistymistä. Ladattavat autot kuuluvat jo lähitulevaisuudessa arkeemme, joten niiden tuloon kannattaa varautua ajoissa.

Lue lisää

13.4.2016 Biolämmön asiantuntijat kohtaavat Savonlinnassa

Biopolttoaineilla lämpöä yrityksille ja yhteisöille tuottavia lämpöyrittäjiä kokoontuu iso joukko Savonlinnaan 18.-19.4.2016 Motivan ja Bioenergia ry:n järjestämille lämpöyrittäjäpäiville.

Lue lisääHarmaa viiva

MOTIVAN UUTISET


Motivan uutiset

22.4.2016 Blogikirjoitus Uusiouutisissa: Löydä se oikea: säpinää talouteen teollisilla symbiooseilla

Satakunta kiertotaloudesta ja teollisista symbiooseista kiinnostunutta kokoontui Vanhalle ylioppilastalolle 13. huhtikuuta FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -seminaariin pohtimaan yhdessä tekemistä teollisten symbioosien kautta. FISS-toimintamalli auttaa yrityksiä ja toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä. Samalla voi syntyä uutta liiketoimintaa.

Lue lisää

21.4.2016 Etsimme laite-, palvelu- ja järjestelmätoimittajia mukaan Energiatehokas vesihuoltolaitos -hankkeeseen

Motiva ja vesilaitosyhdistys käynnistävät kevään aikana Energiatehokas vesihuoltolaitos -hankkeen, jonka tavoite on saada vesihuoltolaitokset kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen ja toteuttamaan toimenpiteitä myös käytännössä. Hankkeeseen etsitään erilaisia laite-, palvelu- ja järjestelmätoimittajia, jotka voivat teknisillä ratkaisuillaan edistää energiatehokkuutta vesilaitoksissa.

Lue lisää

18.4.2016 Käytännön avaimet kestävään kuntatyöhön

Motiva järjestää keväällä 2016 Kokkolassa ja Varkaudessa tilaisuudet, jotka tarjoavat käytännön työkaluja kestävän kuntatyön toteuttamiseen seutukunnan alueella. Iltapäivän tapahtumassa kerrotaan, miten kunnassa voidaan tehdä viisaita hankintoja, parantaa energiatehokkuutta sekä lisätä paikallisen uusiutuvan energian käyttöä. Tilaisuudet on suunnattu kaupunkien ja kuntien kuntapäättäjille, asiantuntijoille, yrityksille sekä medialle.

Lue lisääMUUT TIEDOTTEET


14.4.2016 Bioenergia ry: Selvitys: Pellettitakat tehokkaita korvaamaan sähkölämmitystä

Bioenergia ry:n selvityksen mukaan automaattinen pellettitakka on hyvin kilpailukykyinen korvaamaan sähkölämmitystä uusissa ja saneerattavissa kiinteistöissä. Monipuolisuuden ansiosta pellettitakka sopii niin vesikiertoiseen järjestelmään kuin kuivalämmitysjärjestelmän osaksi.

Lue lisää

6.4.2016 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Suuri tuulivoimahankkeiden määrä mahdollistaa 20 miljardin tuulivoimainvestoinnit Suomeen

Suomella on mahdollisuus lisätä uusiutuvaa ja kotimaista energiantuotantoa nopeasti. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) mukaan Suomessa on tällä hetkellä suuri määrä tuulivoimahankkeita, jotka voidaan saada tuotantoon nopealla aikataululla. Yhteensä hankkeita on suunnitteilla yli 12 900 MW:n edestä, joista yli 3 200 MW on jo luvitusvaiheessa tai rakennusvalmiita.

Lue lisää

29.3.2016 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Ensimmäinen suomalaistutkimus: Lintujen törmäykset tuulivoimaloihin erittäin harvinaisia

FCG on tehnyt linnustovaikutusten seurantatutkimuksen teollisen mittakaavan maatuulipuistojen alueella Perämeren koillisrannikolla, jonne sijoittuu myös merkittävä lintujen muuttoreitti. Tutkimuksen kahden ensimmäisen vuoden tarkkailutulokset osoittavat, että muuttavat linnut selvästi havaitsevat tuulivoimalat ja väistävät yksittäisiä voimaloita tai kiertävät koko tuulivoimapuiston. Tätä tukee myös se, että tarkkailujaksojen aikana ei havaittu yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan eikä löydetty lainkaan kuolleita lintuja voimaloiden alapuolelta maastosta.

Lue lisää