Energiakatselmustoiminta

Vuoden 2015 alussa voimaantullut energiatehokkuuslaki muuttaa energiakatselmuskäytäntöä. Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja nykyiseen vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEMin tukemaan energiakatselmustoimintaan.

Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on analysoida katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.

Katselmustukea ei voi saada pakollisiin suurten yritysten energiakatselmuksiin. Vapaaehtoisiin, muiden kuin suurten yritysten niin sanottuihin Motiva-mallisiin energiakatselmuksiin on mahdollista saada TEMin katselmustukea.

TEM tukee myös uusiutuvan energian kuntakatselmuksen toteutusta.


Sivua päivitetty viimeksi 25.8.2016

Tulosta sivu

Muualla palvelussa